Az alap olyan tagállami programokat támogatna, melyek révén étellel látják el a leginkább rászorulókat, valamint ruházatot és egyéb alapvető cikkeket juttatnak a hajléktalanoknak és az anyagi nélkülözésben nevelkedő gyermekeknek. A javaslatot még az Európai Parlamentnek és az EU Miniszterek Tanácsának is jóvá kell hagynia - olvasható az Európai Bizottság közleményében.

A Bizottság a 2014 és 2020 közötti időszakra 2,5 milliárd eurós költségvetést szánt az alapnak, ami szerepelt a többéves pénzügyi keretre (MFF) 2011 júniusában tett bizottsági javaslatban is. A tagállamoknak a saját nemzeti programjaik költségének 15 százalékát kellene önerőből állniuk, míg a fennmaradó 85 százalékot az alap bocsátaná rendelkezésre.

A javasolt alap keretében a tagállamok a 2014 és 2020 közötti időszakban a működési programjaik támogatása érdekében olyan programok finanszírozásra pályáznának, melyek révén az ételt, ruházatot és egyéb alapvető cikkeket (lábbeli, tisztálkodási szerek stb.) partnerszervezetek juttatnák el a leginkább rászorulóknak, a hajléktalanoknak és az anyagiakban nélkülöző gyermekeknek.

A segélyforrások elosztásához kapcsolódó részletes feltételrendszert a tagállamoknak, illetve a partnerszervezeteknek kellene kidolgozniuk, hiszen ők ismerik legalaposabban a helyi szükségleteket.

Jellemzően nem kormányzati partnerszervezetek felelőssége lenne az élelmiszer és az egyéb cikkek eljuttatása a leginkább nélkülözőkhöz. Annak érdekében, hogy az alap társadalmi kohézióra vonatkozó célkitűzései is teljesüljenek, a partnerszervezeteknek nemcsak anyagi támogatásban kellene részesíteniük a rászorulókat, hanem olyan alapvető tevékenységekbe is be kell őket vonniuk, melyek elősegítik társadalmi beilleszkedésüket. A tervek szerint az alap ezeket a kiegészítő intézkedéseket is támogatná.

A nemzeti hatóságok számára lehetőség lenne arra, hogy az alapon keresztül élelmiszert és egyéb alapvető cikkeket vásároljanak, és ezeket a partnerszervezetek rendelkezésére bocsássák, vagy arra, hogy a partnerszervezetek számára közvetlenül bocsássák rendelkezésre az ehhez szükséges finanszírozást. A javaslat értelmében lehetőség nyílik a rendelkezésre álló intervenciós készletek felhasználására is.

Az Európai Unió leginkább nélkülözőket célzó élelmiszer-osztási programja 1987 óta létezik és számottevő ellátási forrást jelent a leghátrányosabb helyzetűekkel közvetlen kapcsolatban álló szervezetek számára. Jelenleg évente mintegy 500 ezer tonnányi élelmiszert juttat el a rászorulóknak. A program létrehozásakor azt tartották szem előtt, hogy a mezőgazdaságban jelentkező többletet ésszerű módon használják fel.

A közös agrárpolitika egymást követő reformjai következtében azonban az intervenciós készletek kimerülésével kell számolni, illetve a 2011 és 2020 közötti időszakban a készletek vonatkozásában bizonytalanságok jelentkezhetnek, így az élelmiszer-osztási program 2013 végén megszűnik. A javasolt, leginkább nélkülözők európai segélyalapja e program helyébe lépne, mely egyúttal a probléma hatékonyabb megközelítését is lehetővé tenné - áll a bizottsági közleményben.