Az államfő az előterjesztés sürgős napirendre vételét kérte a parlamenttől. Az alkotmánymódosítást azért is nyújtotta be Zelenszkij most a parlamentnek, mert ez alapján kívánja Kijev biztosítani a szakadár ellenőrzés alatti donyec-medencei területek reintegrálódását Ukrajnába a majdani helyhatósági választások után - írta az MTI tudósítója.

Ukrajna elutasítja azt az orosz igényt, hogy az alkotmányában biztosítson különleges státust a Donyec-medence 2014 óta oroszbarát szakadár erők által ellenőrzött egyes területeinek. Kijev már korábban is azt hangoztatta, hogy ehelyett az egész országra vonatkozóan készül átfogó, a decentralizációt célul kitűző közigazgatási reformot végrehajtani.

QP | Quality Placement

Az Ukrajinszka Pravda hírportál az előterjesztésből csak azt a változtatást emelte ki, hogy Zelenszkij javasolja a közigazgatási rendszerben az eddigi járások átnevezését körzetté, a megyei kormányzóságok helyett pedig a prefektusi intézmény létrehozását.

Az UNIAN ukrán hírügynökség ismertetése szerint a dokumentum kiegészíti az alkotmánynak a helyi önkormányzatokról szóló fejezetét azzal, hogy a közigazgatási területek határainak megváltoztatása, az adott közösségek és települések elnevezése és átnevezése a helyi lakosság véleményének figyelembevételével történik, a törvény által előírt módon. Az előterjesztés értelmében az alkotmányban rögzítik, hogy a helyi közösségek az önkormányzatokon, azok szervein, illetve vezetőin keresztül gyakorolják az önrendelkezés jogát. Szintén az alkotmányban rögzítik azt, hogy a helyi közösségek önrendelkezési jogukat közvetlenül is gyakorolják választásokon, helyi népszavazásokon, helyi kezdeményezéseken és a törvény által meghatározott egyéb formákon keresztül.

Az előterjesztés részletesen rendelkezik a helyi önigazgatás képviseleti és végrehajtói szerveinek létrehozásáról, azok hatásköreiről és mandátumáról.

A dokumentum ugyanakkor az indoklásban kiemeli, hogy a decentralizáció nem jelenti a központi irányítás meggyengítését olyan kérdésekben, mint az ország védelme, a külpolitika, a nemzetbiztonság, a jogállamiság, az emberi és szabadságjogok tiszteletben tartása. Ezért az ukrán alkotmány és törvények helyi hatóságok általi betartásának ellenőrzése, valamint a helyi és a központi szervek tevékenységének összehangolása céljából javasolja az államfő a prefektusi intézmény létrehozását. Az előterjesztés értelmében a prefektusokat a kormány javaslatára az államfő nevezi ki és menti fel hivatalából. Amennyiben egy önkormányzat megsérti Ukrajna alkotmányát vagy valamely törvényét, a prefektusnak kell a törvénysértő cselekményt leállítania és egyidejűleg bírósághoz fordulnia.

A törvényjavaslat előírja, hogy ha a közösség elnöke vagy a helyi tanács olyan döntést hoz, amely nem felel meg az ukrán alkotmánynak, illetve fenyegeti az állam szuverenitását, területi integritását vagy a nemzetbiztonságot, az elnök a prefektus kezdeményezésére felfüggeszti a vonatkozó rendelet végrehajtását, egyidejűleg az alkotmánybírósághoz fordul, továbbá ideiglenesen felfüggeszti a közösség elnökének, a helyi tanácsnak a jogát hatásköre gyakorlásához, és ideiglenes állami biztost nevez ki - ismertette a jogszabályt az MTI.