A Rail Cargo Austria vezetése döntést hozott magyarországi leányvállalata, a MÁV Cargo Zrt. nevének megváltoztatásáról. Ennek értelmében a szükséges hatósági egyeztetéseket és engedélyezési eljárásokat követően, várhatóan 2010 első negyedévében a magyar vasúti árufuvarozás és vasútlogisztika piacvezető vállalatának neve Rail Cargo Hungariára változik. Egy budapesti konferencián Friedrich Macher, az osztrák cég igazgatóságának tagja a leányvállalat nevének megváltoztatását egyebek között a szervezeti és műszaki változtatásokkal indokolta, szerinte ezek a vállalatot hangsúlyosan megkülönböztetik a magánosítás előttitől. A Rail Cargo Austria és a MÁV Cargo Zrt. egyesítésével a cégcsoport Európa harmadik legnagyobb vasúti árufuvarozási szolgáltatója. A Rail Cargo Austria a privatizációs szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően évi 8,7 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket a magyar leányvállalatnál, amelynek keretében az idén megkezdte a MÁV Cargo saját vontatási képességének kialakítását. 2009. év végégig 18 korszerű minőségi követelményeknek megfelelő mozdonyt adott át a magyar vállalatnak, amelynek trakciós kapacitásait a következő években tovább növeli. Megkezdődött a mozdonyvezetők toborzása, jövőre pedig Budapesten megindul a saját mozdonyvezető képzés is. A MÁV Cargo társbefektetőként létrehozta az aradi vasúti terminált és ezzel megkezdte dél-kelet-európai regionális szerepvállalását. A Rail Cargo Austria törekvése, hogy a jövőre már új néven működő MÁV Cargo Zrt.-vel Európa második legnagyobb vasút-logisztikai szolgáltatójává váljon.
QP | Quality Placement