"Az állami beruházások fontosak a hátrányos helyzetű európai régiók gazdasági növekedésének elősegítéséhez. Állami támogatást azonban kizárólag akkor szabad nyújtani, ha ez szükséges a magánberuházások mozgósításához az érintett hátrányos helyzetű régióban" - idézi az EB közleménye Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztost.

"Ellenkező esetben a támogatás az adófizetők kárára tisztességtelen előnyhöz juttatja a kedvezményezettet a versenytársaival szemben. A bizottság gondosan meg fogja vizsgálni, hogy a Magyarország által tervezett támogatás valóban szükséges-e a Samsung SDI gödi beruházásához, a támogatás a szükséges minimumra korlátozódik-e és nem torzítja-e a versenyt vagy nem sérti-e az EU-n belüli kohéziót" - magyarázta a biztos.

A Samsung SDI az egyik legfontosabb szereplő a lítium-ion akkumulátorok gyorsan növekvő piacán. A társaság mintegy 1,2 milliárd eurót fordít arra, hogy meglévő gödi üzemében bővítse az elektromos járművekben használt lítium-ion akkumulátorcellák és akkumulátortelepek előállítására való kapacitást. A kapacitásbővítéssel kapcsolatos munkálatok 2017 decemberében kezdődtek, és a projekt végrehajtása immár előrehaladott állapotban van. 2018-ban Magyarország értesítette a bizottságot arról, hogy 108 millió euró összegű állami támogatást kíván nyújtani a projekthez.

Valóban ösztönző és tényleg arányos?

Az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az EU hátrányos helyzetű régióiban támogassák a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást, valamint előmozdítsák a területi kohézió megvalósulását az egységes piacon. Akkor hagyhatók jóvá az intézkedések, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek, amelyek biztosítják azok kívánt pozitív hatásának elérését.

Ez azt jelenti, hogy a támogatásnak ösztönöznie kell a magánbefektetéseket, a támogatást a szükséges minimumra kell korlátozni, nem szabad elszívnia a beruházásokat egy másik tagállam még hátrányosabb helyzetű régiója elől ("antikohéziós hatás"), és nem okozhatja közvetlenül műveletek, például munkahelyek áthelyezését az EU más részéről a támogatást nyújtó tagállamba. A bizottság ebben a szakaszban kétli, hogy a Samsung SDI gödi beruházásához nyújtani tervezett 108 millió euró összegű állami támogatás megfelel a regionális támogatási iránymutatásban meghatározott összes releváns feltételnek:

  • a bizottságnak kétségei vannak afelől, hogy az intézkedés "ösztönző hatással" jár-e. E tekintetben a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy - az iránymutatásokba foglalt feltételeknek megfelelően - közvetlenül a magyar állami támogatás váltotta-e ki a Samsung SDI magyarországi beruházásra vonatkozó döntését, vagy a gödi beruházást akár állami támogatás nélkül is megvalósították volna;
  • a bizottságnak abban a tekintetében is kételyei vannak, hogy az állami támogatás megfelelő és arányos-e, és hozzájárul-e a regionális fejlődéshez; valamint
  • a bizottság ebben a szakaszban nem zárhatja ki, hogy az állami támogatás eredményeként más uniós tagállamokból munkahelyeket helyeznek át Magyarországra.

A bizottság most további vizsgálatokat fog végezni annak megállapítása érdekében, hogy a kezdeti aggályok megalapozottak-e. A részletes vizsgálat megkezdése lehetőséget biztosít Magyarország és az érdekelt harmadik felek számára, hogy észrevételeket tegyenek az intézkedéssel kapcsolatban. Ez azonban semmi esetre sem befolyásolja az eljárás kimenetelét.