Az ügy előzménye, hogy tavaly áprilisban Dánia és Svédország a SAS AB légitársaság javára bejelentett két külön támogatási intézkedést az Európai Bizottságnak. Ezek egy-egy, legfeljebb 1,5 milliárd svéd korona értékű, rulírozó hitelkeretre vonatkozó garanciát jelentettek.

Az intézkedések célja a covid-károk mérséklése volt.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a támogatások összeegyeztethetők a belső piaccal, a Ryanair azonban megtámadta azokat. A diszkont társaság azt szerette volna, ha a Bizottság határozatait a Európai Unió Törvényszéke megsemmisíti.

A törvényszék azonban nem így döntött, sőt első alkalommal hagyja jóvá (az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján) olyan egyedi támogatási intézkedések jogszerűségét, amelyeket abból a célból fogadtak el, hogy választ adjanak a Covid-19-világjárvány következményeire.

A törvényszék elutasította a jogalapot, amely azon alapult, hogy a nyújtott támogatások összeegyeztethetetlenek a belső piaccal, mivel egyetlen társaság által elszenvedett károk helyreállítására szolgálnak. A támogatás szolgálhat valamely rendkívüli esemény által okozott károk helyreállítására még abban az esetben is, ha csak egyetlen vállalkozásnak kedvez, anélkül hogy az ezen esemény által okozott károkat teljes egészében helyreállítaná - fogalmaznak a határozatban.

A Bizottság nem alkalmazta tévesen a jogot pusztán amiatt, hogy a SAS javára szóló támogatási intézkedéseknek nem kedvezményezettje a Covid-19 által okozott károkat elszenvedő összes károsult.

Azt a jogalapot is elutasította, amely alapján a Ryanair vitatja a támogatási intézkedések arányosságát. Emlékeztetnek arra, hogy a hatályos törvények egyedül a természeti csapások vagy más rendkívüli események által közvetlenül okozott gazdasági hátrányok kompenzációját teszik lehetővé. Ennek mentén, tekintettel a világjárvány változó jellegére, valamint a világjárvány által a SAS számára okozott kár számszerűsítésének szükségképpeni távlati jellegére, a Bizottság kellő pontossággal bemutatta az említett kár értékelésére irányuló számítási módszert, amely alkalmas az esetleges túlkompenzáció veszélyének elkerülésére - fogalmaz a törvényszék.

Dánia és Svédország kötelezettséget vállalt arra, hogy legkésőbb 2021. június 30-ig elvégzi a SAS által ténylegesen elszenvedett kár utólagos értékelését, és adott esetben utóbbitól az említett kárt meghaladó támogatás visszatérítését kéri.

Törvényszék elutasította azt a jogalapot is, amely a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének állítólagos megsértésén alapul. Ugyanis az egyedi támogatás jellegénél fogva eltérő bánásmódot, sőt hátrányos megkülönböztetést valósít meg, amely az intézkedés egyedi jellegéhez szorosan kapcsolódik. Így annak állítása, hogy az ilyen támogatás ellentétes a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével, azt jelentené, hogy minden egyedi támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségét szisztematikusan kétségbe vonják.

Az indoklásban írják azt is, hogy a SAS javára alkalmazott eltérő bánásmód megfelelő az említett intézkedések céljának elérésére, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, tekintettel arra, hogy a SAS a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik Dániában és Svédországban, és hogy e piaci részesedés lényegesen magasabb, mint a legközelebbi versenytársának részesedései e két országban.

A Ryanair nem először fordult az Európai Bírósághoz az ügyben. Korábban a svéd állami hitelgarancia-programot támadta meg, amelyet a hazai légitársaságok kaptak.