Ítéletet hozott az Európai Bíróság egy 2006 márciusában történt halálesettel kapcsolatban.

Egy portugál mezőgazdasági üzemben mozdulatlanul, de járó motorral állt egy traktor. A jármű éppen egy növényvédő szer permetezésére szolgáló szivattyút működtetett.

A traktor súlya, a motor és a permetező rezonanciája miatt a nedves föld megcsúszott és a jármű ráesett egy nőre, aki életét vesztette.

Az illető özvegye azt szerette volna, ha az üzem tulajdonosa vagy a traktor biztosítója fizetne neki. A portugál bíróságnak azonban jogértelmezési gondja adódott, nem tudta eldönteni, hogy "gépjárművek forgalomban való részvétele" fogalmába beletartozik-e a helyváltoztatás nélküli, hajtóerőt biztosító gépként való gépjárműhasználat.

Az Európai Bíróság végül döntött:

a "gépjárművek forgalomban való részvételének" az irányelv értelmében vett fogalma nem foglalja magában az olyan helyzetet, amelyben egy mezőgazdasági traktor balesetben volt érintett, és e baleset bekövetkezésének pillanatában az elsődleges funkciója nem a szállítási eszközként való alkalmazás volt, hanem az, hogy munkagépként biztosítsa egy növényvédőszer-permetező szivattyújának a működtetéséhez szükséges hajtóerőt.

Miért?

Az EB rámutatott arra, hogy a portugál bíróság kérdése azon az előfeltevésen alapszik, hogy a traktor tulajdonosa által kötött biztosítási szerződés kizárólag az annak közlekedéséhez kapcsolódó polgári jogi felelősséget fedezi.

Az irányelv értelmében a "gépjármű forgalomban való részvétele" fogalmának hatálya nem függ azon út jellemzőitől, amelyen a gépjárművet használják, és e fogalomba beletartozik a gépjármű szállítási eszközként való mindenfajta használata.

Azonban az olyan gépjárművek tekintetében, amelyeknek a rendeltetése a bizonyos körülmények között munkagépként való használatra is kiterjed, meg kell határozni, hogy azon baleset bekövetkezésekor, amelyben az ilyen gépjármű érintett, e gépjárművet elsődlegesen szállítási eszközként használták-e, mely esetben e használat a "gépjármű forgalomban való részvételének" az irányelv értelmében vett fogalmába tartozhat, vagy munkagépként, mely esetben a szóban forgó használat nem tartozhat az említett fogalomba.

Az EB arra a következtetésre jutott, hogy a traktor használata elsődlegesen annak azon funkciójához kapcsolódik, melyet munkagépként töltött be. Következésképpen e használat nem tartozik a "gépjármű forgalomban való részvételének" az irányelv értelmében vett fogalmába.