Az opció lehívásának hiányában az AH szavazati aránya a tulajdonosi részesedésével megegyező 12,1 százalékra csökken az opció lejártával és a Vodafone Magyarország Rt. „C” sorozatú részvényeinek konverzióját követően. A cég Vodafone Magyarország Rt.-beli tulajdonosi szerepvállalásának jövőjéről továbbra is tárgyalásokat folytat a fő tulajdonossal.