A névváltozás a társaság kötelezettségvállalásait és szerződéses kapcsolatait nem befolyásolja, a bank minden egyéb adata változatlan. A név megváltoztatása a tulajdonos, a Westdeutsche Landesbank Girozentrale jogi státuszában bekövetkezett átalakítással kapcsolatosan vált szükségessé. A német jog szerint eddig közjogi formában működő Bank WestLB AG néven részvénytársasággá alakult át. Egyúttal a közjogi funkcióhoz tartozó korábbi WestLB eszközök és források a jogszabály erejénél fogva egy új, közjogi szabályozású szervezetbe, a Landesbank NRW-ba kerültek át. A Westdeutsche Landesbank Girozentrale jogilag azonos az újonnan létrejött WestLB AG-val, amelynek tulajdonosi köre is változatlan.
QP | Quality Placement