Az ügy előzménye, hogy Svédország tavaly áprilisban bejelentette az Európai Bizottságnak, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a svéd működési engedéllyel rendelkező légitársaságok támogatására hitelgarancia-programot indít. Ennek maximális összege 5 milliárd korona (közel 180 milliárd forint), amelyet legfeljebb 6 évre nyújthatnak - írja a Bíróság.

A bizottság - bár állami támogatásról van szó - úgy ítélte meg, hogy az a belső piaccal összeegyeztethető tekinthető, egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar (járvány) megszüntetésére nyújtott támogatás. A Ryanair ezt a határozatot támadta meg - sikertelenül.

Az Európai Bíróság Törvényszéke ugyanis szerdán kimondta: a támogatás a svéd légi közlekedési ágazatra, ezen keresztül pedig a tagállam légi kiszolgálására gyakorolt negatív hatásokat szünteti meg.

Az, hogy a támogatást a svéd légitársaságokra korlátozták alkalmas arra, hogy az ország gazdaságában bekövetkező zavarokat megszüntesse. A svéd engedéllyel való rendelkezés ténylegesen azon alapul, hogy a légitársaságok központi ügyvezetési helye svéd területen legyen, valamint hogy e légitársaságok a svéd hatóságok pénzügyi és megbízhatósági felügyeletének hatálya alá tartozzanak. Ezáltal kölcsönös kötelezettségek keletkeznek a hatóságok és a társaságok között.

A bíróság az arányosság elvének való megfelelést is vizsgálta és arra jutott, hogy mivel a hitelgarancia-programban támogatható légitársaságok főként Svédország menetrend szerinti kiszolgálásához járulnak hozzá, mind az áruszállításban, mind pedig a személyszállításban, ez megfelel a Svédország összeköttetésének biztosítására irányuló célnak.

Figyelembe véve a szóban forgó helyzetek sokféleségét, a törvényszék megállapította, hogy a bizottság nem követett el értékelési hibát, amikor kimondta, hogy a szóban forgó támogatási program nem haladta meg azt a mértéket, amely a svéd hatóságok által követett cél eléréséhez szükséges volt, és amely nagyon lényegessé vált, mivel 2020 márciusa végén e tagállam a három legnagyobb svéd repülőtér légi utasforgalmának megközelítőleg 93 százalékos visszaesését tapasztalta.

A bizottság nem sértette meg támogatás kedvező hatásainak a kereskedelmi feltételekre és a torzulásmentes verseny fenntartására gyakorolt kedvezőtlen hatásaihoz viszonyított mérlegelésére vonatkozó kötelezettségét sem. Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetése érdekében elfogadott - a szóban forgó hitelgarancia-programhoz hasonló - támogatási intézkedések tekintetében vélelmezni kell, hogy azokat az Unió érdekében fogadták el, ha azok szükségesek, megfelelőek és arányosak.