Az EB két kifogásközlést küldött a Google-nek, kiegészítő kifogásközlésben pedig megerősítette előzetes következtetéseit, miszerint a vállalat az erőfölényével visszaélve következetesen a saját ár-összehasonlító szolgáltatását részesíti előnyben az internetes találati oldalain. A bizottság továbbá különálló kifogásközlésben tájékoztatta a Google-t azon előzetes véleményéről, miszerint a társaság az erőfölényével visszaélve mesterségesen korlátozza harmadik fél honlapok azon lehetőségét, hogy a Google versenytársainak keresési hirdetéseit jelenítsék meg.

Az ár-összehasonlító szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő kifogásközlés a 2015 áprilisában ugyanebben az ügyben megküldött kifogásközlést követi. Mindkettő címzettje a Google és anyavállalata, az Alphabet - közölte az uniós javaslattevő-végrehajtó testület, amely azt is hozzáteszi: a kifogásközlés küldésének ténye nem befolyásolja a vizsgálat végkimenetelét.

QP | Quality Placement

Brüsszel véleménye szerint a Google az Európai Gazdasági Térség területén azért élvez erőfölényt az általános internetes keresőszolgáltatások, valamint a harmadik fél honlapokon megjelenített keresési hirdetések területén, mert a piaci részesedése az előbbi esetében meghaladja a 90 százalékot, az utóbbi esetében pedig a 80 százalékot. A bizottság megjegyzi, hogy az erőfölény önmagában nem jelent problémát az uniós versenyjog szerint, de az erőfölényben lévő vállalkozások felelőssége, hogy ne éljenek vissza erős piaci helyzetükkel azáltal, hogy korlátozzák a versenyt akár azon a piacon, ahogy erőfölényt élveznek, akár a szomszédos piacokon.

Mi az a kifogásközlés?

A kifogásközlés a bizottság által az antitrösztszabályok vélelmezett megsértése kapcsán indított vizsgálatok egyik hivatalos eljárási lépése. A bizottság írásban tájékoztatja az érdekelt feleket a velük szemben emelt kifogásról. A címzettek megismerhetik a bizottság vizsgálati anyagainak dokumentumait, írásban válaszolhatnak, és kérhetik szóbeli meghallgatásukat abból a célból, hogy bemutassák az üggyel kapcsolatos észrevételeiknek a bizottság és a nemzeti versenyjogi hatóságok képviselői előtt. A kifogásközlés megküldése semmilyen hatással nincs a vizsgálat kimenetelére, mivel a bizottság csak azt követően hozza meg végső döntését, hogy a felek gyakorolták a védelemhez való jogukat.

A Google számos innovatív terméket honosított meg, amelyek megváltoztatták az életünket, ez azonban nem jogosítja fel arra, hogy más vállalkozásokat megfosszon a verseny és az innováció lehetőségétől - jelentette ki Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős biztos brüsszeli tájékoztatóján. Közlése szerint a bizottság újabb tényekkel támasztotta alá, hogy a Google jogellenesen részesítette előnyben saját ár-összehasonlító szolgáltatását az általános keresési eredményeket megjelenítő oldalain, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók nem feltétlenül látják a lekérdezéseik szempontjából legrelevánsabb eredményeket. A brüsszeli testület ezért aggályát fejezte ki amiatt, hogy a Google hátráltatta a versenyt azáltal, hogy korlátozta versenytársait a keresési hirdetések harmadik fél honlapokon való elhelyezésében, ily módon csökkentve a fogyasztók választási lehetőségét és az innovációt.

A biztos ugyanakkor leszögezte: alaposan megvizsgálja majd a vállalat érveit, mielőtt döntene arról, hogy milyen irányba vigyék tovább a két ügyet. Amennyiben viszont a vizsgálatok során arra a következtetésre jutnak, hogy a Google megsértette az uniós antitrösztszabályokat, a bizottság kötelessége, hogy fellépjen az uniós fogyasztók védelme és a tisztességes európai piaci verseny érdekében - közölte a biztos.

Mi a baj az ár-összehasonlító szolgáltatással?

A testület közleménye szerint a csütörtöki kiegészítő kifogásközlés ismerteti azokat a további bizonyítékokat és adatokat, amelyek alátámasztják az EB előzetes következtetéseit, miszerint a Google az erőfölényével visszaélve következetesen a saját ár-összehasonlító szolgáltatását részesíti előnyben az általános keresési eredmények megjelenítésekor. A testület ezek alapján aggályosnak tartja, hogy a felhasználók nem feltétlenül látják a lekérdezéseik szempontjából legrelevánsabb eredményeket, ami hátrányos a fogyasztók számára és elfojtja az innovációt.

A brüsszeli testület részletesen megvizsgálta a Google érvelését, miszerint az ár-összehasonlító szolgáltatásokat nem elkülönítve, hanem a kereskedőplatformok - például az Amazon vagy az eBay - által nyújtott szolgáltatásokkal együtt kell szemlélni. A bizottság álláspontja viszont továbbra is az, hogy az ár-összehasonlító szolgáltatások és a kereskedőplatformok külön piacokhoz tartoznak.

A most elküldött kiegészítő kifogásközlésben szerepel az a megállapítás ugyanakkor, hogy még ha a kereskedőplatformok a Google üzleti gyakorlata által érintett piacokhoz tartoznak is, az ár-összehasonlító szolgáltatások e piac jelentős részét képezik, és a Google magatartása gyengítette vagy akár kiszorította a versenyből a legszorosabb versenytársait.

Az uniós testület közlemény szerint a Google-nek és az Alphabetnek nyolc hét áll rendelkezésére ahhoz, hogy válaszoljon a testület kiegészítő kifogásközlésére.

AdSense: nem keresi a versenytársak hirdetéseit

A kifogások között szerepelnek azok a Google által bevezetett korlátozások is, amelyek egyes harmadik fél honlapok számára nem teszik lehetővé, hogy a Google versenytársainak keresési hirdetéseit jelenítsék meg.

A bizottság úgy látja, e gyakorlatok lehetővé tették a Google számára, hogy megvédje erőfölényét az online keresési hirdetések piacán, emellett akadályozták a meglévő és potenciális versenytársakat - ideértve más keresési szolgáltatókat és online hirdetési platformokat - abban, hogy belépjenek e kereskedelmileg fontos területre és ott terjeszkedjenek.

Mit tart aggályosnak Brüsszel?

Az EB a vizsgálat e szakaszában úgy tekinti, hogy a Google erőfölényt élvez a keresési hirdetések közvetítésének Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli piacán, mivel az elmúlt tíz évben a piaci részesedése hozzávetőlegesen 80 százalék volt. A Google keresési hirdetések közvetítéséből származó bevételének jelentős hányada azon megállapodásaiból fakad, amelyeket néhány nagyméretű harmadik féllel - úgynevezett "közvetlen partnerrel" - kötött. A brüsszeli testület szerint fennáll a lehetősége, hogy a közvetlen partnerekkel kötött ezen megállapodásokban a Google megsértette az uniós antitrösztszabályokat, mivel az alábbi feltételeket írta elő:

  • Kizárólagosság: a harmadik felek nem jeleníthetnek meg keresési hirdetéseket a Google versenytársaihoz tartozó forrásokból.
  • Kiemelt helyre minimálisan elhelyezendő Google keresési hirdetések: a harmadik feleknek meg kell jeleníteniük egy minimálisan előírt számú Google keresési hirdetést, és a találati oldalaik legszembetűnőbb részét a Google keresési hirdetések számára kell fenntartaniuk. Ezenfelül a versenytárs keresési hirdetéseket nem helyezhetik a Google keresési hirdetései fölé vagy mellé.
  • A versenytárs hirdetések engedélyezésének joga: a harmadik felek kötelesek a Google jóváhagyását kérni, mielőtt bármilyen módon megváltoztatnák a versenytárs keresési hirdetések megjelenítését.

Az EB előzetes véleménye szerint ezek az immár 10 éve alkalmazott gyakorlatok hátráltatják a versenyt ezen a kereskedelmileg fontos piacon. A kifogásközlés bírálja a kizárólagosság 2006-tól alkalmazott gyakorlatát, amelyet 2009-től kezdődően a szerződések többségében fokozatosan felváltotta a kiemelt elhelyezésre/a hirdetések minimális számára vonatkozó követelmény, valamint a Google joga a versenytárs hirdetések engedélyezésére.

A bizottság aggályosnak tartja, hogy

  • a szóban forgó gyakorlatok mesterségesen csökkentették a választékot és elfojtották az innovációt az érintett időszakban;
  • mesterségesen csökkentették a Google versenytársainak lehetőségeit ezen a kereskedelmileg fontos piacon, és ezáltal a harmadik fél honlapok kevésbé voltak képesek arra, hogy a fogyasztók számára szélesebb kínálatot biztosító, innovatív szolgáltatásokba ruházzanak be.

A vállalatóriásnak ebben az esetben 10 hét áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a bizottság kifogásaira.

Az EB közleményében ugyanakkor megjegyzi: a testület tudomásul veszi, hogy antitröszteljárásaival összefüggésben a Google a közelmúltban a közvetlen partnereivel kötött AdSense-szerződésekben foglalt feltételek megváltoztatása mellett döntött, hogy ezáltal nagyobb szabadságot biztosítson számukra a versenytárs keresési hirdetések megjelenítését illetően. A bizottság szorosan nyomon követi majd a Google üzleti gyakorlatának e változásait, a piacra gyakorolt hatásuk értékelése érdekében - hangsúlyozza az EB közleménye.

Ez egy teljesen más ügy

A bizottság közleményéből kiderül, a mai (július 14-i) kifogásközlés független a brüsszeli testület által a Google Android operációs rendszerével és egyes mobilalkalmazásaival kapcsolatban indított folyamatban lévő antitrösztvizsgálattól. E tekintetben a bizottság 2016 áprilisában kifogásközlést küldött a Google és az Alphabetnek.