A Magyarországi Volksbank Zrt. – indoklása szerint az ügyfelek érdekében - további intézkedésig felfüggesztette a svájci frank illetve dollár alapú új hitelek folyósítását. Ez természetesen nem érinti a sváci frank illetve dollár alapú, meglévő hitelszerződéseket és a már befogadott és folyósítás előtt lévő hitelkérelmeket. A többi deviza hitelezésének stopja a bank közlése szerint egy önkéntesen vállalt korlátozás, amely hűen tükrözi a Magyarországi Volksbank Zrt. több éve folytatott szigorú és konzervatív kockázati politikáját. Az intézkedést kizárólag a nemzetközi pénzpiacokon tapasztalható nagyon erős kamat- és árfolyamváltozások indokolják, amelyek különösen a svájci frankot érinti, mivel a svájci frankban a kamat különbség az euróhoz képest korábban elég nagy volt ahhoz, hogy az árfolyamkockázatot kompenzálja. A kamatkülönbség ugyanakkor az elmúlt időkben olyan nagymértékben csökkent, és a volatilitás olyanképpen megnőtt, hogy az ügyfeleknek nem tanácsolják a svájci frank alapú hitelek felvételét.