Fontos pert nyertek a jelzáloghitelesek - Spanyolországban

A Spanyolországban kötött jelzáloghitel-szerződésekben foglalt „küszöbkikötések” semmisségéhez fűződő joghatásokat időben korlátozó spanyol ítélkezési gyakorlat összeegyeztethetetlen az uniós joggal - döntött a fontos kérdésben az Európa Bíróság (EB).
Napi.hu, 2016. december 21. szerda, 11:51
Fotó: Reuters

A történet onnan indult, hogy Spanyolországban több magánszemély kezdeményezett bírósági eljárást a pénzintézetekkel szemben annak megállapítására, hogy a fogyasztókkal kötött jelzálogkölcsön-szerződésekbe foglalt úgynevezett küszöbkikötések tisztességtelenek, így nem kötik a fogyasztókat.

Ezek a kikötések azt írták elő, hogy a fogyasztónak még abban az esetben is, ha a kamatláb egy bizonyos, a szerződésben meghatározott szint (vagy "küszöb") alá süllyed, továbbra is e küszöbnek megfelelő minimális kamatot kell fizetnie, azaz ennél nem lehet kisebb a fizetendő kamat.

A spanyol legfelsőbb bíróság (Tribunal Supremo) a 2013. május 9-i ítéletével tisztességtelennek minősítette a "küszöbkikötéseket" amiatt, hogy a fogyasztókat nem tájékoztatták megfelelően azon gazdasági és jogi teherről, amellyel e kikötések rájuk nézve járnak. Egyúttal úgy is határozott viszont, hogy e kikötések csak az ítélet kihirdetésének időpontjától kezdve semmisek.

Sok fogyasztók követelik vissza azon összegeket, amelyeket véleményük szerint a hitelszerződéseik megkötése óta jogalap nélkül fizettek meg a pénzintézeteknek. Emiatt két spanyol bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy összeegyeztethető-e ez a korlátozás a tisztességtelen feltételekről szóló tanácsi irányelvvel.

Ma hozott ítéletében az EB úgy döntött, hogy az uniós joggal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely értelmében a tisztességtelen kikötés semmisségéhez fűződő visszafizetési kötelezettség azon összegekre korlátozódik, amelyeket a kikötés tisztességtelen jellegét megállapító határozat kihirdetését követően jogalap nélkül fizettek meg.

A döntés indoklása szerint egyrészt a a Tribunal Supremo kimondhatta, hogy az ítélete a jogbiztonság érdekében nem érinti azokat az ügyeket, amelyekről jogerős bírósági határozattal már véglegesen döntöttek. Az uniós jog ugyanis nem kötelezheti arra a nemzeti bíróságot, hogy eltérjen a belső eljárási szabályok alkalmazásától. Másrészt viszont a nemzeti jogban meghatározott feltételek nem sérthetik a fogyasztók uniós irányelvben biztosított védelmét. Márpedig a "a Tribunal Supremo a döntésével megfosztotta a spanyol fogyasztókat attól a joguktól, hogy a jogalap nélkül megfizetett összeget teljesen visszakérjék.

HOZZÁSZÓLÁSOK