Orbán és társai visszahozzák a bukott szocializmust (FT)

Az európai radikális jobboldali pártok és vezetőik, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök rátaláltak a régi baloldal gazdaságpolitikájára. A pénzügyi rendszer állami ellenőrzése és más régről ismert módszerek visszaköszönnek programjaikban Franciaországtól Magyarországon át Lengyelországig.
Napi.hu, 2016. január 28. csütörtök, 10:39

A Lehman Brothers 2008. szeptemberi csődjét követő pénzügyi és gazdasági világválság pontosan megfelelt azoknak a kritériumoknak, amelyeknek a kommunista ideológia atyja, Karl Marx szerint el kellett volna vezetniük a kapitalizmus végső összeomlásához. A proletár forradalom azonban elmaradt, amiben minden bizonnyal szerepe volt Marx-féle ideológiára hivatkozó szocialista világrendszer két évtizeddel korábbi összeomlásának.

A kommunista pártok bukása Kelet-Európában annyira lejáratta a hagyományos baloldal szellemi-politikai-gazdasági megoldásait, hogy a magukat marxistának vagy marxista szimpatizánsnak tartó nyugat-európai pártoknak sem jutott eszükbe az utcára vinni az embereket a világforradalom ígéretével - kezdi elemzését a Financial Times (FT) internetes oldalán Anne Applebaum, a londoni székhelyű Legatum Institute kutatóintézet Trasitions Forum részlegének igazgatója.

Visszatért a kísértet?

Mindez arról jutott eszébe, hogy úgy tűnik, bizonyos értelemben újra aktuálissá vált Marx és Engels híres műve, a Kommunista kiáltvány bevezető mondata. Eszerint a kommunizmus kísértete járja be Európát. Applebaumm úgy fogalmaz, hogy a hagyományos baloldal gazdasági megoldásai újra divatba jöttek.

Sokan úgy látják, hogy a pénzügyi és az adósságválás kezelését szolgáló megszorító intézkedések (a szociális kiadások és a bérek és a nyugdíjak csökkentése) nyomán létrejött új baloldali pártok - görögországi Sziriza, a spanyolországi Podemos, illetve a Jeremy Corbyn irányítása alá került brit Munkáspárt - a régi receptet veszik elő.

Ezek a politikai erők felmelegítették az ipari vállalatok újraállamosításának ötletét és véget vetnének a nemzetközi szabadkereskedelemnek.

Vagy egy másik kísértet?

Ugyanakkor ennél is érdekesebb, váratlan változás zajlik a radikális jobboldalon. Az elkötelezett nacionalista pártok részben a régi baloldal gazdaságpolitikájának felélesztésével és átvételével nyernek szavazatokat Európa-szerte.

A franciaországi Nemzeti Front például korábban jellemzően bevándorlóellenességéről volt ismert, míg vezetője, Marine Le Pen mostanában a megszorítások ellen kampányol, amelyek szerinte az emberek rovására a "globális elitek" érdekét szolgálják. Ostorozza a "neoliberális" gazdaságpolitikát, amely egyesíti a mérsékelt francia jobb- és baloldalt, illetve az EU-s vezetést.

A Nemzeti Front válasza minderre a felső tízezer leváltása, helyettesítése az "erős állammal", amely megadóztatja az importot és államosítja a külföldi vállalatokat és bankokat.

Magyar példa

Le Pen megoldásai nem csupán elméleti felvetések - folytatja cikkét az FT-ben a politológus-újságíró. Van, ahol már meg is valósították ezeket. Magyarországon az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának részeként államosítottak bankokat - pontosabban visszaállamosítottak korábban privatizált pénzintézeteket. A kormány büntetőadókat vetett ki a bankszektorra.

A miniszterelnök nyíltan vallott célja, hogy erősítse az állami ellenőrzést a pénzügyi szektor felett. Applebaum úgy látja, hogy e politika nem mellesleg jó esélyt nyújt az uram-bátyám viszonyok kialakítására, amelyben az állami bankok a politikusok jó barátai. (Az 1990-es évek privatizációjának egyik célja éppen az ilyen kapcsolati hálók szétszakítása volt.)

Jönnek a lengyelek és mások

A bankok a Lengyelországban nemrégiben hatalomra került Jog és Igazságosság (PiS) pártjának is kedvenc célpontjai. Az új kormány egyik első intézkedése volt egy pénzintézeti különadó bevezetése és célja a külföldi bankok "újralengyelesítése". A PiS választási győzelmének fontos összetevője volt, hogy - megint csak a régi baloldal mintáját követve - szociális költekezést ígért.

És mindez nem idegen a Nemzeti Fronttal rokon többi radikális nyugat-európai politikai erőtől sem. A Brit Függetlenségi Párt az ígéri, hogy hatalomra kerülve milliárdokkal emelné az ország egészségügyi rendszerének finanszírozását. A dán és svéd "testvérpártok" szintén nagy hívei a jóléti állam erősítésének, igaz, csak az őslakos dánokra és svédekre vonatkozóan.

Még a valaha a klasszikus liberalizmus nyelvén beszélő osztrák Szabadságpárt is rárepült a baloldali szavazókra. Heinz-Christian Strache, akárcsak Le Pen, a "neoliberális konszenzust" ostorozza, a nemzetközi tőke gonoszságáról beszél, amellyel szemben tömegek forradalmára van szükség.

Nem vicces

Applebaum szerint nagy hiba lenne mindezt elintézni azzal, hogy nem túl hiteles opportunizmusról, szavazatvadászatról van szó, illetve hogy a régi szólamok nevetségesek. A fiatal választók frissnek találhatják a lerágott csontot, különösen ha hatásos, internetes kampányokkal tálalják nekik. Ha trollok "érvelnek" mellettük, akik közérthető indulatszavakkal intézik el az ellenvéleményeket.

Igaz, hogy az államosítást, a protekcionizmust, a szociális osztogatást és a büntetőadók és -vámok rendszerét egyszer már kipróbálták és ez a gazdaságpolitika egyszer már megbukott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valakik, valamikor ne próbálnák ki újra a régi receptet - figyelmeztet a politológus. Legfeljebb új márkajelzés alatt dobják piacra a régi terméket. A kopott sarló-kalapácsos, vörös zászló helyére a nemzeti logót tűzik.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

pro libertate, 2016.01.30 10:49

Kb. 26 évvel ezelőtt a kövérlaci gyerek azt fejtegette, hogy az egyenruha "a legalantasabb ösztönöket hozza ki az emberből". Meg hogy "a bunkók még bunkóbbak lesznek", és a sorkatonaság "a mások fölött uralkodni vágyók, a gátlástalanok, a kisszerűség, az aljasság világa".
Ma pedig úgy gondolja, hogy óriási hiba volt a sorkatonaság eltörlése.

Tudom, lesz, aki ebben is a szokásos fideszes pálfordulást látja. Nem ok nélkül. Van ugyanakkor olyan olvasata is a történteknek, ami szerint kövér aktuális véleménye nagyon is logikus és helyénvaló: napjaink állampártja ugyanis "a mások fölött uralkodni vágyók, a gátlástalanok, a kisszerűség, az aljasság világát" építi...

A sorkatonaság ügye mellett persze ezer más jelből lehet arra a következtetésre jutni, hogy a fidesz a bukott szocializmust restaurálja. Ilyen pl. az erőszakos államosítás vagy a mértéktelen központosítás. Utóbbira jellemző, hogy a központi költségvetés kiadási főösszege a 2009. évi 34,1 %-ról 2014-re 56,7 %-ra nőtt a GDP-hez viszonyítva... A központosítás mértéke így - az állam igen kiterjedtté vált gazdasági tevékenységét is beszámítva - már meghaladja a szocializmus utolsó éveiben tapasztaltat... (a gazdaság piaci része pedig ennek megfelelően leépül).
Más jelek viszont cáfolják a szocialista rekonstrukció elméletét. Akkoriban ugyanis elképzelhetetlen lett volna pl. az, hogy az állami termelőeszközök, gyárak, földek jog szerint, papíron is magántulajdonba kerüljenek...

Az ellentmondás feloldást nyer, ha kilépünk a gazdaság keretei közül. Ekkor válik láthatóvá, hogy ez a "gazdaságpolitika" csupán egy része a fidesz hatalom-gyakorlási technikájának, a pávatáncnak: "úgy kell tenni, mintha barátkozni szeretnénk..." :DDD A gazdasághoz közvetlenül nem köthető, a fidesz-rezsimre oly jellemző egyéb események (pl. a választási csalások, ld. kubatov-listák, a demokrácia leépítése és egyéb jogfosztások, az államot ellenőrző intézményrendszer hatástalanítása, káderképzők, stb.) már nem tekinthetők a szocialista berendezkedés egyedi jellegzetességeinek. Ezek minden önkényuralmi rendszerben jelen vannak.

A fidesz az ország a kifosztására rendezkedett be, és e célból felhasználja a szocialista rendszer egyes bevált, nosztalgiát ébresztő kommunikációs paneljeit is. A fideszes ars poetica talán így foglalható össze: "Valakik (tudjukkik) fenyegetik közös kincseinket, ezért ezeket biztonságba helyezzük ide a zsebembe. Meg vagytok mentve!" :DDD
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

foldnyuzo, 2016.01.29 11:18

Az államosításoktól csak a hülyék meg a még hülyébbek várhatnak jót alapban. Vannak kivételek, ott ahol nem lehetséges versenyhelyzet. Az állami vállalatok a tunyaság, a hereség melegágyai, korrupció forrásai, politikai parkolópályák stb.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Bulemia, 2016.01.29 11:06

@Tiszapart:

Öreg, ha te az FT közgazdászait úgy minősíted, ahogy tetted, magadat miképen fogod?

Erre a szövegrészedre gondolok:

" Aki tehát a ténylegesen létező nagyon súlyos társadalmi problémákat nem képes kezelni, azt az ár elsöpri. Vagyis nem a szocializmus visszatéréséről van szó, hanem a tényelegesen feszítő szociális problémák enyhítéséről. Vagyis a szociális piacgazdaság újrafogalmazott ügyéről van szó."

Ha ezt te a magyar viszonyokra alkalmazandó tartod és komolyan le mered írni, akkor a te eseted az FT közgazdászainál sokkal súlyosabb.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Bulemia, 2016.01.29 11:04

@nitro:

Amerika a rossz, mi a jók vagyunk.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

nitro, 2016.01.29 10:22

@Daniel Dakota: "1972 és 2016 között a munkavállalók bére reálértékben az USÁban csak 9%-kal emelkedett, miközben a termelékenység 60%-kal. A vezérigazgatók jövedelme ellenben csak 2009 óta 45%-kal lett magasabb"

És nálunk nem ez történik pártállami módszerekkel? 2-3 év alatt gazdagodtak meg a strómanok és lettek milliárdosok, de ez nem bántja a szemeteket. :)
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html