Vörösben Magyarország az IMF térképén - itt az új előrejelzés

A világgazdasági kilátások javultak ugyan, de továbbra is rögös az út - állapítja meg az IMF a most publikált Világgazdasági kilátások (WEO) című kiadványában. Eszerint a globális gazdasági növekedés 2013-ban elérheti a 3,3 százalékot, 2014-ben pedig 4 százalékra gyorsul. Magyarország esetében a növekedés mind idén, mind jövőre elmarad az európai volt szocialista országok többségétől, illetve a kormányprognózistól.
Ádám Viktor, Szabó Zsuzsanna, 2013. április 16. kedd, 15:01
Fotó: Napi.hu

Magyarország - jónéhány európai országhoz hasonlóan - vörössel szerepel azon a térképen, amelyen az IMF az egyes államok idei növekedési kilátásait mutatja be eltérő színekkel. Hazánk esetében a valutaalap 2013-ra stagnálást valószínűsít (ugyanakkor a piros szín a GDP csökkenést jelenti az ábra szerint), azaz nagyjából az elemzői várakozások átlagának megfelelő az IMF prognózisa. (A kormány a saját, 0,9 százalékos előrejelzését épp most vette vissza 0,7 százalékra a módosított konvergenciaprogramban.) Jövőre már 1,2 százalékos növekedéssel számolnak (szemben a kormány 1,9 százalékos várakozásával), amit 3,2-ről 3,5 százalékra gyorsuló infláció kísérhet, az idei csökkenést követően újre emelkedésnek induló munkanélküliség és a folyó fizetési mérleg többletének némi apadása mellett. A magyar gazdaság növekedése ezzel mindkét évben elmarad az európai volt szocialista országok többségétől.


Forrás: IMF


A dokumentum - amely természetesen jóval szűkszavúbban foglalkozik hazánkkal, mint a március végén kiadott részletes prognózis - megjegyzi, hogy Magyarország nehéz kilátásokkal szembesül, a magas állam- és külső adósság, illetve amiatt, hogy a nemkonvencionális politikák erodálták a bizalmat és a beruházásokat is. Hozzáteszik: különösen Magyarországra és néhány délkelet-európai államra érvényes az, hogy a külső sokkok hatásait felerősítheti a bankrendszer, valamint a fiskális fenntarthatósággal összefüggő belföldi sérülékenység. A feltörekvő európai országok kilátásait amúgy is inkább a lefelé mutató kockázatok jellemzik, még ha kisebb mértékben is, mint a 2012 októberében publikált WEO-ban. Ez főként az eurózóna elhúzódó stagnálásából fakadó veszélyeket jelenti, hiszen a közép- és kelet-európai gazdaságokat erős kötelékek fűzik az euróövezethez.

Forrás: IMF

Rögös marad az út

A világgazdasági kilátások javultak ugyan, de továbbra is rögös az út - állapítja meg az IMF a most publikált Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook - WEO) című kiadványában. Eszerint a globális gazdasági növekedés 2013-ban elérheti a 3,3 százalékot, 2014-ben pedig 4 százalékra gyorsul.

Az elmúlt fél évben az IMF szerint a világgazdasági fellendülésre legnagyobb veszélyt jelentő kockázatok közül kettőt - az eurózóna szétesését és az amerikai költségvetési szakadék miatti drasztikus költségvetési kiadáscsökkentést - sikerült a döntéshozóknak elhárítaniuk. Ezeknek a híreknek köszönhetően a pénzpiacokon rally bontakozott ki. Bár a növekedési kilátások nagyjából változatlannak tűnnek, a pénzpiaci rally a forráshoz jutás kondícióinak enyhülésén és a növekvő bizalmon keresztül a gazdasági fellendülést is segíti.

Közép távon lefelé mutató kockázatokat jelenthetnek a globális gazdaságra:
 • az erős fiskálsi konszolidációs terv hiánya az USA-ban és Japánban
 • a magánszektor magas adósságállománya
 • korlátozott gazdaságpolitikai mozgástér
 • az intézményi reformok nem megfelelő előrehaladása az eurózónában, amelyek elhúzódó gazdasági pangáshoz vezethetnek
 • a nemkonvencionális, laza monetáris politikákból adódó torzulások sok fejlett gazdaságokban
 • túlzott befektetések és magas eszközárak több fejlődő és feltörekvő gazdaságban

Összességében a fejlett gazdaságokban az IMF szerint az idei növekedési kilátások nem jobbak, mint a 2012-es évi volt, a nemzetközi szervezet 2013-ra 1,2 százalékos növekedést vár, feltételezve, hogy a döntéshozói döntések nem vezetnek gazdasági visszaeséshez, a politikai vezetők tartják magukat a vállalt kötelezettségekhez és így a reálgazdaságot visszafogó hatások is enyhülnek. A fejlett gazdaságokban a gazdasági aktivitás gyorsulhat 2013 második felétől kezdődően és 2014-ben elérheti az éves átlagos 2,2 százalékot. Ez az előrejelzés a 2013. januári prognózishoz képest 2013-ra 0,1 százalékos lefelé korrekciót, míg a 2014-es előrejelzés 0,1 százalékos javulást jelent.

A fejlett gazdaságokban körültekintően mindent meg kell tenni a gyenge kereslet ösztönzése érdekében, bár a fiskális politika mozgásterét jelentősen szűkítik a magas szuverén adósságokhoz kapcsolódó kockázatok. Nincs azonban olyan varázsszer, ami minden kereslettel és adóssággal kapcsolatos aggodalmat orvosolni tudna - figyelmeztet az IMF. A WEO szerint a fiskális kiigazításoknak fokozatosan tovább kell haladniuk, de ezeket olyan intézkedésekre kell alapozni, amelyeknek csak korlátozott hatása van a keresletre rövid távon. Emellett a monetáris politikának a gazdasági aktivitást is támogatnia kell a pénzügyi politika támogatása mellett. A strukturális és más szabályozási változtatásoknak ösztönözniük kell a potenciális növekedést és a globális kereslet kiegyensúlyozását.

A feltörekvő és fejlődő piacokkal kapcsolatban az IMF jelentése megjegyzi, hogy néhány szigorító intézkedés helyénvalónak tűnik közép távon. A szigorítás azonban a monetáris politikával kell, hogy kezdődjön, a pénzügyi szektor túlkapásainak megfékezéséhez szükséges átgondolt intézkedéssekkel támogatva azt. A döntéshozóknak lényegében olyan fiskális egyensúlyhoz kell visszatérniük, amely bőséges döntéshozói mozgásteret biztosít a manőverezéshez. Néhány országnak már most kell jelentős lépéseket tennie, néhánynak viszont csak mérsékelt változtatásokat kell tennie közép távon.

Az inflációs nyomás kezelhető marad az idén. A globális infláció a 2012 eleji 3,75 százalékról 3,25 százalékra csökkent és várhatóan 2014-ben is ezen a szinten marad.

Vegyes a kép

 • Az USA esetében mind a 2013-as, mind a 2014-es előrejelzését rontotta az IMF. A tengerentúlon a WEO előrejelzése szerint a magánszektor fogyasztása is erős maradhat az ingatlanpiacon látható javulással párhuzamosan, a vártnál nagyobb fiskális kiigazítás miatt viszont a gazdasági növekedés 2013-ban 2 százalék körül maradhat. Az IMF így erre az évre 1,9, míg 2014-re 2,2 százalékos GDP-bővüléssel számol a tengerentúlon. A pénzromlás üteme 2 százalékról 1,75 százalékra mérséklődik. Az IMF kockázatokat az USA-ban - Japánhoz hasonlóan - a közép távú fiskális politikában lát még.
 • Az eurózóna gazdasága esetében a januári WEO prognózisához képest most 2013-ra 0,2 százalékkal rosszabb, azaz 0,3 százalékos visszaesést vár az IMF, míg jövőre a januárihoz hasonlóan 1,1 százalékos bővülést. Az eurózónában a periféria szuverén adósságában bekövetkezett javulás hatása még mindig nem jutott el a cégek és a háztartások szintjére, miután hitelkínálat korlátozott. Az IMF szerint több gazdaságban a folytatódó fiskális kiigazítások, a versenyképességi problémák és a fizetések mérlegek gyengesége visszafogja a gazdasági növekedést, de az utóbbi időben előtérbe került új politikai és pénzügyi kockázatok is hasonló negatív hatással járhatnak. Ennek megfelelően 2013-ban körülbelül negyed százalékkal csökkenhet a reálgazdaság 2012-höz viszonyítva. Emellett a magánszféra fogyasztása is lanyha marad, az infláció 2,25 százalékról 1,5 százalékra csökken.
 • A japán gazdaság kilátásain javított a valutaalap a januári prognózisban jelzetthez képest. Itt a fiskális és monetáris ösztönzés által vezérelt fellendülés a reál GDP 1,5 százalékos növekedésével járhat. Az IMF friss prognózisa szerint a japán gazdaság idén a korábban jelzetthez képest 0,4 százalékkal nagyobb ütemben, 1,6 százalékkal bővülhet, míg jövőre 1,4 százalékos ütemben növekedhet, ami 0,7 százalékkal jelent magasabb értéket a januári prognózishoz képest. Japánban az infláció zéró fölé emelkedik 2013-ban és átmenetileg, viszonylag nagymértékben megemelkedik 2014-ben és 2015-ben.
 • A fejlődő és feltörekvő gazdaságok estében az IMF kissé rontott a januári prognózisán: 2013-ra 0,2 százalékkal lassabb ütemre, azaz 5,3 százalékos bővülésre számít a valutaalap, míg 2014-re a januári prognózisnál 0,1 százalékkal lassabb 5,7 százalékos növekedési ütemet vár.
 • A kelet-közép-európai régióra vonatkozóan is rosszabb számokat tett közzé a valutaalap: a 2013-ra a januári prognózissal szemben most 0,3 százalékkal lassabb, 2,2 százalékos, míg 2014-re 0,4 százalékkal lassabb, 2,8 százalékos növekedéssel számol. Az IMF szerint ugyanakkor a feltörekvő európai gazdaságokban a fellendülés erőre kaphat, amint a kereslet a fejlett európai országok felől lassan elkezd növekedni.
 • A valutaalap előrejelzése szerint Kína gazdasága is a korábban vártnál kisebb mértékben bővülhet, idén 8, 2014-ben pedig 8,2 százalékkal. Ez 0,1 illetve 0,3 százalékkal lassabb ütemet jelent, mint a januári előrejelzés.
 • Hasonló a helyzet India esetében is, vagyis a januári előrejelzéshez képest kissé mérsékeltebb gazdasági növekedéssel számol a valutaalap: 2013-ban 5,7, míg 2014-ben 6,2 százalékos GDP-bővülés várható.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

SzaszaG, 2013.04.16 19:56

Viszont az államadósságunk jócskán meghaladja, köszönhetően az mszp-nek. A válkság előtt a volt szocialista országok nem adósodtak el, mint asz mszp. Nincs is ellenük 2004 óta EDP, Európa legbénább kormánya, régióelsőkből utolsók.

Csüdhelyzetet okoztak 6 év alatt régióelsőségből, 54%-os adósságrától.

Most meg. töketlen fidesz rekordalacsony kamattal adja el az állampapírokat. Csökkenti az mszp által felvett rengeteg devizahitel arányát az államadósségon belül. Persze tipikus csődhelyzet... Esélytelen.

Hihetetlen ez a sziciknak, hogy csak ők képesek annyira bénán kormányozni. A "szakértő nempolitikus" Bajnaival az élen. Aki gazdasági miniszterként a csüdig vitte az országot, és csak az IMF rántotta vissza a szakadék széléről.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

labandy, 2013.04.16 17:16

Érik az államcsőd! Hajrá Buga Narancs!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

agonia, 2013.04.16 16:27

A sértődés azért van, mert nem kellett imf hitel.
A cikkben meg az van, hogy " magas állam és külső adósság ".

A fene se érti...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html