BUX
37917

Lassú kilábalás a Raiffeisennél

2008 szeptembere óta a legnagyobb összegű, 148 millió euró konszolidált nettó eredményt érte el az idei év harmadik negyedévben a Raiffeisen International Group - olvasható ki a bankcsoport harmadik negyedéves eredményéből. Az RZB egyes üzletágai és a Raiffeisen International október 10-én hatályba lépett összeolvadása miatt a jövőbeni adatok nem lesznek összehasonlíthatók a korábbiakkal, a múltbeli trend azonban egyértelmű javulást mutat. A magyar leánybank több szempontból is fekete bárány.

portfolio.hu, 2010. november 29. hétfő, 09:48

A három hónappal korábbit 48, az egy évvel korábbit 91 százalékkal meghaladó nettó eredményről számolt be gyorsjelentésében az októberi összeolvadással megszűnő Raiffeisen International (RI). Az új Raiffeisen Bank International (RBI) nettó profitja 311 millió euró volt (lett volna) a harmadik negyedévben. Annak ellenére történt ez így, hogy a hitelezési aktivitás fellendüléséről még a Raiffeisennél sem beszélhetünk: a hitelállomány gyakorlatilag az egy évvel korábbi szinten stagnál annak ellenére, hogy a devizahiteleknél figyelembe vehető régiós devizák gyengébb szinten állnak, mint akkor. Ennek következtében a hitel-betét arány sem változott jelentősen a banknál. Annál nagyobb viszont a változás a nettó eredményben, mely elsősorban a bevételek megugrásának és az átértékelődési hatásoknak, és nem a céltartalékokban mutatott teljesítménynek köszönhető. A nettó kamatbevételek 6, a nettó díj- és jutalékbevételek pedig 4 százalékkal haladták meg az egy negyedévvel korábbit. Előbbiben a refinanszírozási költségek csökkenése, utóbbiban az átutalási, értékpapír- ill. ügynöki jellegű tevékenységek fellendülése játszott nagy szerepet. Mindeközben a hitelezési veszteségek némileg növekedtek is, melyben feltehetően lehetett szerepe a negyedév során gyengébb formát mutató régiós devizáknak, például a forintnak is. Összességében azonban ez a gyengülési hullám közel sem okozott akkora hitelezési veszteséget, mint a 2009. évi. A nem teljesítő hitelek aránya a csoportban 10,9 százalék, szemben a 2009. év végi 8,8 százalékkal.A Raiffeisen nem országokra, csupán régiókra lebontva teszi közzé leánybankjainak teljesítményét. Az adatokból kiolvasható: a közép-európai régió eredménye gyakorlatilag stagnál (emögött ugyanakkor az egyes leányok eltérő teljesítménye állhat), miközben a kockázatosabbnak tekinthető régiók (különösen az egyéb FÁK országok) az előző negyedévekhez képest kiugróan jó teljesítményt nyújtottak. Oroszországban többet keresett ebben a negyedévben a Raiffeisen, mint a közép-európai régióban. Magyarországgal kapcsolatban a gyorsjelentés megjegyzi: Szlovéniával együtt késlekedni látszik itt a gazdasági kilábalás, ellentétben Lengyelországgal és Szlovákiával, melyek a legerősebbek a régióban. A magyar leánybanknál a bankadó elszámolása miatt +3 millió euróról -39 millió euróra csökkentek az egyéb nettó működési bevételek. A költségek emelkedésében szerepet játszottak a negyedév során gyengén teljesítő régiós devizák (különösen a forint és a szerb dinár). A legnagyobb céltartalékolásra a közép-európai régióban kellett sort keríteni, a 305 millió euróból 127 millió a magyar leánybankra jutott, ami 65 millió euróval kisebb a tavalyinál a kevesebb hitelbedőlésnek köszönhetően. A régiós trenddel ellentétben a nettó kamatbevételek a magyar leánybanknál csökkentek az alacsonyabb hitelezési aktivitás miatt az egy évvel korábbihoz képest. Magyarországon a nettó díj- és kamatbevételek is csökkentek, szintén a régiós folyamatokkal ellentétesen. A Raiffeisen harmadik negyedéves nettó eredménye a legmagasabb a válság kezdete óta.A régiós devizák átértékelődése vegyesen hatott a bank tőkehelyzetére, mely összességében továbbra is stabilnak tekinthető: a bank core Tier1 rátája 8,9 százalék, a teljes kockázatra számított alapvető tőkemegfelelési mutató pedig 10,7 százalék volt szeptember végén. Herbert Stepic, a bank vezérigazgatója szerint eredményeik egy barátságosabb makrogazdasági környezetet tükröznek, és alátámasztják a bank sikeres szervezeti átalakítását. Stepic szerint mindez lehetővé teszi, hogy az összeolvadást az ügyfelek és a befektetők számára egyaránt gyümölcsözővé tegyék.