Ennek keretében a mostani középiskolai diákoknak lehetőségük adódik arra, hogy immár másodízben pályázaton keresztül mutassák be saját elképzelésüket a jövőben várható műszaki fejlődés és a társadalmi haladás összefüggéseiről. A jövő napjaink fiataljainak kezében van, ezért fontos a társadalom számára, hogy a tehetségeknek ne pusztán lehetőségük legyen megmutatni kreatív elképzeléseiket, de innovatív gondolataikat el is ismerjék. A pályázat kiírói ezért széles társadalmi réteget fognak össze, azt remélve, hogy a közös jövőnk tudományos büszkeségeit lesz módjuk támogatni.