Az Adományvonal évente 6 civil szervezetet állít középpontba, vagyis a tíz év alatt mintegy 60 alapítvány élhetett ezzel a lehetőséggel. Az Adhat Vonal akár száznál is több civil szervezetet tud befogadni − mondta Gerencsér Balázs, a NIOK igazgatója. Jellemző adat, hogy az induláskor 41-en élhettek a lehetőséggel, s ezeket a csatlakozó cégek bármelyikéből el lehet érni. Ma már 62 szervezetet neveznek meg a NIOK honlapján, amelyek kivétel nélkül átestek a szükséges átvilágításon. Az új modell már az első időszakban jelentős sikert aratott: öt hónap alatt több mint százezer hívás érkezett az Adhat Vonalra, ami annyit jelent, hogy meghaladja a 25 millió forintot az az összeg, amellyel a hívók támogatták a különböző szervezeteket. Miután a 13600-as számra jórészt a magánszférából futnak be a hívások, sikerült az eredeti célnak megfelelően felhívni a lakosság figyelmét a közhasznú tevékenységekre.

Átlátható alapítványok

A modellnek ugyanis kettős haszna van. Egyfelől lehetőséget kapnak a financiális gondokkal küszködő szervezetek a bemutatkozásra − a NIOK honlapján −, hogy pontosan meghatározzák céljaikat, programjukat. Méghozzá úgy, hogy azokat az információkat, amelyek eljutnak a nagyközönséghez, a szakértők már kontrollálták. Kiemelt szempont az átláthatóság biztosítása is. Az érdeklődök szinte valós időben követhetik nyomon, hogy adományaik mennyiben járulnak hozzá ezeknek a koncepcióknak a teljesítéséhez. Május 31-ig pedig valamennyi szervezetnek jelentést kell készítenie arról, hogyan gazdálkodott a hívószámára beérkezett összeggel.
Az átláthatóság és a számonkérhetőség régi probléma a hazai mecenatúrában. Telefonon ugyan számosan keresik meg elsősorban a kisvállalatokat, hogy valamilyen célra pénzt kérjenek, de ezeket a célokat jóformán semmilyen szakmai vélemény nem támasztja alá. A cégközlönyben megadott számok alapján könnyű visszaélni a hiszékenységgel. Ugyanez a helyzet, amikor magánembereket hívnak fel támogatásért csupán a telefonkönyvek alapján. A telefonos adománygyűjtés gyakorlata többnyire természeti katasztrófák esetében jelenik meg. De a központi számokra leadott adományokról sem tudható, hogy pontosan a megadott károsultakhoz jutottak-e el. Nem egy esetben derült már ki, hogy nem a megnevezett közösség részesült segítségben s a pénzek egy részét más módon használták fel, vagy ma is különböző segélyszervezetek számláin tornyosul.

Nyomon követhető pénzek

Az Adhat Vonal létrehozásával ez is megoldódik. A NIOK részletes adatokat kér a szervezettől, amelyet az adhat.hu vagy a nonprofit.hu adatbázisán keresztül összekapcsolnak a bírósági adatbázissal. Így kontrollálható adatokat kapnak, amelyek alapján kerülhetnek fel a pályázók a honlapra. A rendszer lehetővé teszi, hogy mindenki személyesen győződjön meg arról, hívása pontosan ahhoz a szervezethez jutott el, amelynek szánta. A metódus egyébként rendkívül egyszerű. A 13600-as központi szám mellett szerepel az az utolsó két szám, amely az adott szervezet kódját jelöli meg. Egy hívással 250 forint adományozható az érintett alapítványnak, egyesületnek. A rekordot öt hónap után a Dévai Szent Ferenc alapítvány tartja 57 ezer hívással, ami 15 millió forintos támogatást jelent. Több ezer hívást kaptak az Őrzők a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyerekekért létrehozott civil szervezet, a Bátor Tábor és Noé Állatotthon Alapítvány. A NIOK öt éve működő Adhat.hu portálján a potenciális támogatók megnézhetik, milyen szervezetek kerültek be a 62 auditált alapítvány közé, hány hívás gazdagította kasszájukat.

Megmozdítható az ország

Az ingyenes bemutatkozás lehetősége a legtöbb szervezet számára komoly előnyt jelent, hiszen így gazdaságosabban tudják kihasználni a programjaik ismertetésére szánt forrásaikat. Országos közönséghez tudnak eljutni azok is, akiknek számára például a televíziós hirdetés elérhetetlen (még akkor is, ha egyes csatornák kedvezményesen biztosítják jótékony célra felületük egy részét).
Öt év után egyébként az Adhat.hu portál megújítását határozta el a NIOK − tette hozzá Gerencsér Balázs. Az Adhat Vonal indítása a közösségi adományozás egyéb lehetőségeire is felhívja a társadalom figyelmét. Felméréseink szerint Magyarországon ma közel 5000 szervezet remél kisebb vagy nagyobb támogatást. Így többek között új tartalommal jelentkezik a honlap Kőleves programja, amely 3 éve azzal a mottóval kívánt mozgósítani: Főzzük ki együtt, hogyan legyen jobb a világ! Nagyobb teret kapnak olyan kezdeményezések, mint a Változó Világ Mozgalmáért Alapítványé, amely országos akciót hirdetett meg szabad könyvpolcok felállítására és működtetésére. A kulturális program az iskolák, könyvtárak bevonásával, magánemberek és önkéntesek közreműködésére is számít az olvasás terjesztése érdekében. A honlapon változatlanul helyet kapnak a legkülönbözőbb tárgyadományokra vagy szolgáltatásra szóló felkérések és a szociális vállalkozásokat népszerűsítő modellek.

Kép: Stockfresh