Fontos változás jön a budapesti távhőszámláknál - erre kell figyelni

Megváltozik a díjfizetés és elszámolás rendje a Főtáv Zrt-nél; ha a fogyasztó április 30-ig nem nyilatkozik ezzel ellentétes szándékáról, akkor május 1-től automatikusan átkerül a részszámlázásos rendszerbe. A fogyasztóvédők szerint a rendelet nincs összhangban a Polgári Törvénykönyvvel.
NAPI, 2013. március 5. kedd, 14:44
Fotó: Napi.hu

Május elsejével alapvetően megváltozik a távfűtéshez kapcsolódó számlázás a fővárosban. Az elmúlt napokban kezdte kiküldeni a Főtáv Zrt. (Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a számlákkal együtt azt a hírlevelet, melyben a megváltozott elszámolásról tájékoztatja ügyfeleit.

Eddig minden fogyasztó havonkénti, a hőközpontban mért tényfogyasztás alapján kapta a számláit, így a téli, illetve nyári hónapokban kapott számlák között nagy eltérés volt tapasztalható tekintettel az elhasznált mennyiségre. Ezen a rendszeren változtatott a Fővárosi Közgyűlés a 66/2012 (IX.28.) a Budapest Főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendeletével. Ennek értelmében bevezették a más szolgáltatóknál már ismert éves elszámolási rendszer, mely alapján a fogyasztó minden hónapban egységesen ugyanazt az összeget fizeti meg, majd a 12. hónapban a leolvasást követően kapja meg az elszámoló számlát.

Az elszámoló számla azonban hasonlóan a többi szolgáltatónál folytatott gyakorlathoz sokszor kellemetlen meglepetést okozhat a fogyasztók részére, hiszen ekkor derül ki, hogy ténylegesen mennyi volt a fogyasztás a havonként fizetett részösszegekhez képest. Ami viszont a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) álláspontja szerint egyértelműen nem szolgálja a fogyasztók érdekét az az a mód, ahogy a rendelet alapbeállításként a részszámlázásos rendszert teszi kötelezővé, és a fogyasztónak külön nyilatkoznia kell arról, hogyha továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően a havonkénti elszámolás szerint szeretné a számláit megkapni.

Ez az jelenti, hogyha a fogyasztó 2013. április 30-ig nem nyilatkozik arról a szolgáltató felé, hogy az eddigi rendszer szerint szeretné kapni a számláit, akkor május 1-től automatikusan átkerül a részszámlázásos rendszerbe. Annak ellenére történik ez meg, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint, ha a szerződés módosítása a felek között korábban alkalmazott kikötéstől eltér, ilyen módosítás csak akkor válhat a szerződés részévé (tehát a részszámlás elszámolási mód akkor alkalmazható), ha azt a másik fél (a fogyasztó) - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta (tehát a ráutaló magatartás nem elég), mely jelen esetben nem történik meg.

HOZZÁSZÓLÁSOK