Honterus-aukció Ady-gyűjtőknek és lovasoknak

Kádár Márta, 2013. április 29. hétfő, 07:26
Fotó:

Két Ady-autográfot is megszerezhetnek a gyűjtők a Honterus Antikvárium május 3-i aukcióján. Az egyik 1890-ből való, ekkor még gimnáziumi társaival együtt írta alá az osztályfőnöküknek ajándékozott Deák Ferencz emlékezete című könyvet, a másiknál már Babits Mihállyal, Bölöni Györggyel, Karinthy Frigyessel és Ignotusszal szerepel együtt a Nyugat 1916. márciusi bankettjének autogramkártyáján. Mindkét tétel 120 ezer forintról indul.

A XVI. századi török birodalmat mutatja be Geogievics Bertalan orientalista 1560-ban Wittenbergben megjelent, 150 ezer forintra taksált könyvében. (A szerző Mohácsnál esett török fogságba, majd tizenegy évig raboskodott.) Vinzenz Katzler litográfiáján az a jelenet látható, amikor 1867-ben Ferenc József a belvárosi főplébániatemplom előtt leteszi a koronázási esküt. A nagyméretű, dekoratív lapért 360 ezer forintot, az aukció legmagasabb árát kérik. Budapest törvényhatósági bizottsága 1940-ben Horthy Miklóst húszéves kormányzói jubileumán díszoklevéllel köszöntötte, ez most 140 ezer forintról kezd.

Máttyus Nepomuk János huszár főhadnagy két művét, az 1828-as első lótenyésztési kézikönyvet 140 ezer, a Lótudományt 120 ezer forintra tartják. A Lótenyésztési Pénzalap és a Lovaregylet üléseinek jegyzőkönyve 70, illetve 75 ezer forint, a többi lovaskönyv 770 ezer forint között indul.

Mindig nagy az érdeklődés a XIX. századi város- és megyetörténeti művek iránt. Petri Mór munkája, Szilágy vármegye hatkötetes monográfiája együtt nagyon ritka, ezért is lett 160 ezer a kikiáltása. Az 1884-ből való magyar közigazgatási térképért 80 ezer forintról lehet ajánlatot tenni.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK