Összesen 2,5 milliárd Ft vissza nem térítendő uniós támogatásból valósult meg a "Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése" (KKIR3) program. Elsődleges célja az volt, hogy a magyar kormányzati informatikai rendszer működése egységessé váljon. A NISZ Zrt. projektvezetése és a KIFÜ minőségbiztosítása mellett végzett program a céljait az ügyintézés informatikai környezetének továbbfejlesztésével, az infokommunikációs szolgáltatások korszerűsítésével, a mindenkori minisztériumi szervezeti változásokat rugalmasan követő infokommunikációs szolgáltatások fejlesztésével érte el.

Több elődprojekt eredményeire építhetett a KKIR3. Tervezése 2015 októberében, kivitelezése 2017-ben kezdődött meg. A fő fókusz az alkalmazásokon és a szolgáltatásokon volt. Az aktuális és későbbi intézményi integrációk támogatására olyan fejlesztéseket kellett végrehajtani, hogy az átalakítások minél zökkenőmentesebben és költséghatékonyabban mehessenek végbe. Fontos szempont volt a központi államigazgatási szervek, minisztériumok mindennapi munkájának, együttműködésének támogatása, egyszerűsítése is - mondta el a projektzáró sajtótájékoztatón Dömötör Csaba, a NISZ projektmenedzsment igazgatója.

A KKIR3 négy nagyobb projektelemét Bogó Viktor, a NISZ vezető projektmenedzsere ismertette.

Korszerűsítették az ellátási környezetet, egységesítették a felhasználókezelést és -kiszolgálást, központi törzsadattárat és szolgáltatási portált alakítottak ki. "Kis túlzással egyetlen kattintással teljes szervezetek jogosultságait lehet csoportosan mozgatni", mondta erről Bogó Viktor. Olyan csoportmunka-platformot hoztak létre, amelyet az ellátotti kör egésze használni tud: a különböző minisztériumok dolgozói a központi tárban tárolt dokumentumokat távolról tudják szerkeszteni, megszűnik a levélben küldözgetett verziók miatti kavarodás. Olyan, telefonos felhasználóazonosító rendszert hoztak létre, amellyel az ellátotti kör dolgozói telefonon is tudnak ügyintézni a NISZ-nél (például, ha elfelejtik a jelszavukat).

Egységes alkalmazásplatformot fejlesztettek, több intézmény is ugyanarról a közös platformról használhatja a hasonló szoftvereket. Ez megkönnyíti az átszervezéseket, és módot ad a nyílt forráskódú, illetve a virtualizált alkalmazások használatára is. Ezzel párhuzamosan erősen csökkentették a használt alkalmazások számát.

Fejlesztették a tárolási és mentési rendszereket, modernizálták a hálózati komponenseket és a hálózatfelügyeleti rendszert, valamint távolról elérhetővé tették a szakrendszereket.

Számos, az ellátotti kör (a végfelhasználók) munkáját közvetlenül segítő fejlesztéseket is végeztek. Például kiterjesztették az IP telefonszolgáltatásokat, illetve egységes nyomatmenedzsment rendszert, "follow-me printing" szolgáltatást alakítottak ki.

A KKIR3 eredményei

  • Egységesek lettek a minisztériumok közötti kommunikációs csatornák.
  • Csökkent az elektronikus postafiókok leterheltsége.
  • Gyorsult a közös dokumentumok véleményezése.
  • Könnyebb lett az átszervezés.
  • Egyszerűsödött az intézményi integráció.
  • Csökkentek a működtetési költségek.