Internetszolgáltatás: gellert kaptak a "nullás díjszabású" csomagok (Telenor reakciójával frissítve)

Az Európai Bíróság első alkalommal értelmezte a hálózatsemlegességet előíró uniós rendeletet és megállapította, hogy az internet-felhasználók jogainak védelmével, valamint a forgalomra vonatkozó hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmóddal kapcsolatos követelményekkel ellentétes, hogy valamely internetszolgáltató bizonyos alkalmazásokat és szolgáltatásokat "nullás díjszabás" kedvezménnyel illetik, másokat pedig korlátoznak vagy blokkolnak.
Szabó Zsuzsanna, 2020. szeptember 15. kedd, 11:13
Fotó: Getty Images

Az Európai Bíróság a Fővárosi Törvényszék kérésére a Telenor Magyarország Zrt. kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ügye kapcsán értelmezte első alkalommal a hálózatsemlegességre vonatkozó uniós rendeletet.

Az ügy a Telenor olyan szolgáltatásai miatt indult, amelyekben kedvezményes hozzáférést (úgynevezett nullás díjszabás) biztosít bizonyos szolgáltatások és kiemelt alkalmazások által generált adatforgalomra, azaz egészen pontosan ezek adatforgalmát nem számítják bele a vásárolt adatmennyiségbe. A szóban forgó két csomag további sajátossága, hogy miután ezt az adatmennyiséget az ügyfelek kimerítették, továbbra is korlátlanul használhatják ezeket az alkalmazásokat és kiemelt szolgáltatásokat, miközben a többi rendelkezésre álló alkalmazásra és szolgáltatásra forgalmat blokkoló vagy lassító intézkedéseket alkalmaznak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) két eljárást indított e csomagoknak a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról szóló 2015/2120 rendelettel való összeegyeztethetőségének vizsgálatára. Ennek nyomán két határozatot fogadott el, amelyekben arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezek a csomagok nem tartják tiszteletben az e rendeletben előírt, a forgalommal kapcsolatos egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódra vonatkozó általános kötelezettséget, és a Telenornak meg kell szüntetnie ezt a különbségtételt.

A Telenor két keresetet indított a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) előtt az NMHH döntése miatt. A törvényszék viszont előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket terjesztett az Európai Bíróság elé a vonatkozó jogszabályozások értelmezését kérve.

Az EU Bírósága szerint ez a hálózatsemlegesség

A nagytanácsban eljáró EU Bíróság első alkalommal értelmezte mai ítéletében a 2015/2120 rendeletet, amely az internet nyitottságának (hálózatsemlegesség) alapvető elvét írja elő.

Az uniós bíróság megállapította, hogy az olyan megállapodások megkötése, amelyekkel adott ügyfelek olyan csomagokra fizetnek elő, amelyek a "nullás díjszabást" és az e "nullás díjszabásba" tartozó szolgáltatásokon és kiemelt alkalmazásokon kívüli szolgálatások és alkalmazások használatával összefüggő forgalmat blokkoló vagy lassító intézkedéseket kombinálják, korlátozhatja a végfelhasználók jogainak gyakorlását a piac jelentős részén. Az ilyen csomagok ugyanis alkalmasak arra, hogy az alkalmazások és kiemelt szolgáltatások használatát fokozzák, de arra is, hogy a többi rendelkezésre álló alkalmazás és szolgáltatás használatát csökkentsék, miután a szolgáltató ezt a használatot technikailag nehezebbé, sőt lehetetlenné teszi.

Továbbá, minél nagyobb azoknak az ügyfelek a száma, akik ilyen megállapodásokat kötnek, annál jelentősebb mértékben korlátozhatja e megállapodások együttes hatása a végfelhasználók jogainak gyakorlását, sőt sértheti e jogok lényegét is.

Az Európai Bíróság továbbá megállapította azt is, hogy mivel a forgalmat blokkoló vagy lassító intézkedések nem a szolgáltatásnak a forgalom meghatározott kategóriái esetében elvárt műszaki minőségére vonatkozó, objektíven különböző követelményeken alapulnak, hanem kereskedelmi jellegű megfontolásokon, ezeket az intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok az említett rendelkezéssel összeegyeztethetetlenek.

A Telenor már teljesíti a kifogásolt kitételeket

Cikkünk megjelentését követően reagált a Telenor Magyarország is az Európai Bíróság döntésére. Ebben a mobilszolgáltató közölte, hogy "sajnálattal veszi tudomásul az Európai Bíróság döntését". Ugyanakkor azt is közölték, hogy a vállalat "továbbra is elkötelezett aziránt, hogy internetszolgáltatóként az ügyfelek valódi igényének megfelelő szolgáltatásokat nyújthasson".

A Telekom továbbá kiemelte a konkrét üggyel kapcsolatban, hogy a Telenor Magyarország már közel két éve megfelel az NMHH azon döntéseiben foglalt kötelezettségeknek, ami kapcsán - az NMHH határozatokkal szemben indult bírósági felülvizsgálat során - az Európai Bíróság a jelen döntését meghozta. Ennek megfelelően, az érintett csomagokban (MyChat és MyMusic) a Telenor az internet szolgáltatás elérhető sebessége vonatkozásában nem különbözteti meg az online zenei és üzenetküldő szolgáltatásokat az egyéb típusú adatforgalomaktól. Így az Európai Bíróság mostani döntése után a Telenor előfizetői nem fognak változást tapasztalni.

Előzetes döntéshozatali eljárás
Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az Európai Bíróság elé. Az uniós bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát, az a nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet az Európai Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

 

HOZZÁSZÓLÁSOK