BUX
38236

Drágán működő kasszák

Tavaly a nyugdíjpénztári tartalékok 30 százalékkal gyarapodtak, ami jelentősen felülmúlja a háztartások pénzügyi vagyonának növekedési ütemét – állapította meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a szektorról közreadott elemzésében.

NAPI Online, 2006. március 30. csütörtök, 07:55

A kasszák gazdaságon belüli jelentőségének növekedését jól mutatja, hogy a nyugdíjbiztosítási tartalékok GDP-hez mért aránya 2000 és 2005 között megtriplázódott - írja a NAPI Gazdaság.. A kedvező folyamatok mellett azonban kevésbé kívánatos jelenségek is akadnak. A magánpénztárak tavalyi befektetési nyeresége ugyan négy százalékkal meghaladta az előző évit, de a vagyonkezelői és letétkezelői díjak - a PSZÁF szerint vélhetően a sikerdíjak miatt - 41 százalékkal emelkedtek. Vagyonhoz mért súlyuk ezzel együtt nem változott számottevően. Ez viszont azt is jelenti, hogy 2005-ben ezen a téren megtört az a korábbi csökkenő tendencia, amely a működési költségek tagdíjhoz viszonyított arányánál még fennáll. A képet árnyalja, hogy utóbbi a felügyelet szerint azzal magyarázható, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagdíjak keresetarányos befizetések, és a nominális bruttó kereset éves növekedési indexe mindig meghaladta a pénztári működési költségek éves növekedési ütemét. A költségalakulást részletesebben áttekintve jól látszik: 2004-ről 2005-re megduplázódott a tagszervezésekkel kapcsolatos ügynöki kiadások nagysága, ezt pedig nem igazán tudta kompenzálni, hogy a kasszák hét százalékkal kevesebbet fordítottak marketingre. Szerencsére az intenzív tagszerzési politika célpontjában viszont főleg új tagok álltak, a régi tagokból az átlépők aránya a teljes taglétszámhoz közel azonos maradt a 2004. évihez képest. Elgondolkodtató persze, hogy az egy főre jutó működési költség évről évre nő, tavaly egy főre már 5808 forint esett.

A helyzet még rosszabb az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Itt a működési ráfordítások 2004-ben az előző évihez képest 15 százalékkal nőttek, amihez nem kevéssé járult hozzá, hogy a tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki költségeknél 60 százalékos volt a gyarapodás. A működési költségek vagyonarányosan az önkéntes ágon is folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak, de az egy tagra jutó költség kiemelkedően (10 százalékkal) emelkedett egy év alatt.