BUX
40021

Közgyűlést tart áprilisban a Mol

Április 14-re hívta össze éves rendes közgyűlését a Mol, Budapest Music Centerbe. Ha nem határozatképes a közgyűlés, a megismételt közgyűlésre április 26-án 10 órakor kerül sor.

portfolio.hu, 2016. március 11. péntek, 16:46

A napirendi pontok:

1. A 2015-ös üzleti év lezárása:

az igazgatóság jelentése a 2015. évi üzleti tevékenységről, a magyar számviteli törvény, illetve a Magyarországon alkalmazott számviteli elvekkel összhangban elkészített anyavállalati és az IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;a könyvvizsgáló jelentése az igazgatóság által előterjesztett 2015. évi beszámolókról;a felügyelőbizottság jelentése a 2015. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint a közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;döntés a társaság 2015. évi nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált és számviteli törvény szerinti anyavállalati éves beszámolóinak elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére - az alapszabály 12.12. pontja szerint - adható felmentvény megadása.

3. A könyvvizsgáló 2016. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

4.Az igazgatóság tájékoztatója a 2015-ös rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

5. Igazgatósági tagok választása.

6.Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választása.