BUX
38240

Még mindig súlyos veszteségek a Keg-nél

Továbbra is masszívan veszteséges a Keg, a sorozatban megígért intézkedések kedvező hatásai még nem látszanak, így nem csoda a részvény árának mélyrepülése.

Deák Bálint, 2011. augusztus 31. szerda, 07:54

Az első félévben az energiafelhasználást együttesen befolyásolta az előző évinél kedvezőbb időjárás miatt csökkenő fűtési igény, valamint a feldolgozóipari termelésnövekedésével összefüggi energiaigény növekedés. Mindezek eredményeképpen azenergiafelhasználás alig nőtt - írja féléves gyorsjelentésében a Keg. Az első hat hónapban 525,0 petajoule (PJ) energiát használtak fel a nemzetgazdaságban, 0,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A gazdaság relatív energiaigényessége - a GDP 2,0 százalékos emelkedése mellett - 1,6 százalékkal mérséklődött. Az anyavállalat esetében ezt az időszakot visszafogott forgalom jellemezte, ami elsődlegesen a kapacitások alacsony szintű kihasználását, valamint a kapcsolati rendszer beszűkülését eredményezte.A Keg e mellett tárgyalásokat kezdett a számlavezető bankjával a működésük jellegéhez nem illeszkedő finanszírozási struktúra átalakításáról, valamint külkereskedelmi ügyletek pénzintézeti hátterének kialakításáról. Az egyeztetések röviddel a gyorsjelentés megjelenése előtt zárultak le. A megkötött megállapodásoknak köszönhetien egyrészt működésük sajátosságaival illeszkedő adósságszolgálati terhet vis a cég, másrészt a banki háttér rendelkezésre állásával megnyílt a lehetőség külkereskedelmi ügyletek realizálására - írja a gyorsjelentés.A megtett intézkedéseknek köszönhetően piaci részesedéseik a különbözi piacokonlényegében változatlanok maradtak, illetve néhány esetben csökkentek csak.A KEG Nyrt. egyik legfontosabb feladata kereskedelmi kapcsolatrendszerénekfelülvizsgálata, belső működésének újra strukturálása volt.Az intézkedések - elsősorban a kereskedelmi kapcsolatok felülvizsgálatából adódó -volumenhatás miatt a KEG Nyrt. első0 félévi mőködésére negatívan hatott írja a gyorsjelentés. A forgalomnak az a hányada ugyanis kiesett, amely olyan partnerekkel realizálódott volna, ahol jövedelmeziségi elvárásaik nem teljesültek.

Ugyanakkor a Visonka megszerzésével a konszolidált bevételek nagyon megugrottak, így az összehasonlításnak a tavalyi évvel nincs is nagyon értelme. A bevétel ugyanis 304 millióról 1,4 milliárd forintra ugrott, ugyanakkor az anyavállalat bevétele csökkent. A veszteség a tavalyi 219 millióról 185 millió forintra csökkent. A konszolidált mérlegben a költségek is jelentősen megugrpttak, de ez is a Visonka megszerzésével magyarázható, ugyanakkor szomorú tény, hogy a cég még minsdig nem tud készpénzt termelni, az EBITDA sor ugyanis mínusz 86,6 millió forintot mutatott, igaz egy éve még 118 millió volt a veszteség ezen a soron.