Megérkezett az Est Media bejelentése

Az Est Media közölte, hogy a kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Kft. Sziget Kft.-ben meglévő 49 százalékos mértékű üzletrészének értékesítése céljából lefolytatott nyilvános, kétfordulós pályázat eredménytelenül zárult. Erre és a korábbi, eredménytelen forrásbevonási erőfeszítésekre tekintettel az alábbi szerződéseket kötötték.
portfolio.hu, 2012. július 17. kedd, 19:56
Fotó: Napi.hu

Az Est Media Nyrt. és az EMG 2012. július 16-án meghosszabbították az Est Media Nyrt.-t finanszírozó Wallis Asset Management Zrt-vel kötött 300 millió forintos, illetve az EMG-t finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kötött 350 millió forintos kölcsönszerződéseket. Ennek megfelelően a kölcsönök 2012. július 16-i lejárata 2012. augusztus 6-ra változott. Ezzel egyidejűleg szintén 2012. augusztus 6-ra meghosszabbításra került az EMG által a Volt Invest Kft. részére 2012. július 16-ig teljesítendő, még a Sziget Kft. felvásárlási folyamatának egy korábbi - egyebekben már lezárt - szakaszából eredő, 155 millió forint tőkeösszegű vételárrész esedékessége. A fentiek szerint meghosszabbított lejárat legkésőbb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbodhat.

Az EMG 2012. július 16-án üzletrész adásvételi és vételi jogot alapító szerződést írt alá a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. kisebbségi tulajdonosaival (Szigerta Invest Kft., Volt Invest Kft.) amely alapján azok 677 millió forintért megvásárolják az EMG 49 százalékos mértékű Sziget Kft. részesedését. A vételár megfizetésének határideje 2012. augusztus 6., de ez a határidő legkésőbb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbodhat, ha a vételár kifizetését külső finanszírozás igénybe vételével tervező vevők 2012. augusztus 6-ig hitelt érdemlő módon igazolják, hogy finanszírozójuk részéről a vételár megfizetéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre bocsátása tárgyában pozitív döntés született.

Az EMG a fenti vételár kifizetéséig, azaz legkésőbb 2012. augusztus 31-ig az adásvételi ügyletet felbonthatja, ha a II. pontban meghatározott mintegy 860 millió forint összegű kötelezettségeket teljesíti. Amennyiben erre nem kerülne sor, úgy az adásvételből befolyó vételárat az Est Media cégcsoport a II. pontban meghatározott, az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel és a Wallis Asset Management Zrt-vel szembeni kötelezettségek teljesítésére fordítja, a VOLT Invest Kft-vel szembeni II. pont szerinti kötelezettség pedig csak kisebb részben, egy 30 millió forintos követelés elszámolásával kerülne teljesítésre.

Az üzletrész adásvételi szerződés teljesülése esetére a szerződést kötő felek 2014. július 16-ig tartó vételi jogot alapítottak az EMG javára az értékesített 49 százalékos mértékű Sziget Kft. üzletrészre. A vételi jog az EMG egyoldalú nyilatkozatával lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak (az adásvételi szerz_dés szerinti 677 millió forintos vételár és a VOLT Invest Kft-vel szembeni II. pont szerinti kötelezettségből még fennmaradó rész összege) a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz.

Az üzletrész adásvétel az Est Media Nyrt. tulajdonában lévő 2 százalékos szavazati jogot biztosító (vagyoni joggal nem rendelkező) Sziget Kft. üzletrészt a vételi jog gyakorlására nyitva álló kétéves határidőben nem érinti. 2014. július 16-ig a Sziget Kft. működése körében az Est Media Nyrt., az EMG, a Szigerta Invest Kft. és a VOLT Invest Kft. között korábban létrejött szindikátusi szerződés is hatályban marad, azonban az EMG tekintetében mindaddig nyugszik, amíg a vételi jogával nem él. Amennyiben a kétéves határidő úgy telne el, hogy az EMG a vételi jogát nem gyakorolja, az Est Media Nyrt. 2 százalékos üzletrésze a Szigerta Invest Kft-re szállna, a szindikátusi szerződés pedig mind az EMG, mind az Est Media Nyrt. tekintetében megszűnne.

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK