BUX
37859

Milliárdos veszteség az E-Starnál - a könyvvizsgáló nem véleményez

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 1,78 milliárd forint mérleg szerinti veszteséget halmozott fel november végéig - derül ki a csődeljáráshoz készített közbenső mérlegből, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölt a társaság.

MTI-Eco, 2013. január 2. szerda, 11:21

A társaság december elején jelentette be, hogy csődvédelmet kért, mert nem tudott határidőre eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, és ezzel megnyílt a hitelezők felszámolási eljárás megindítására vonatkozó joga. A Fővárosi Törvényszék december 13-án rendelte el a csődeljárást. A társaság február 4-re csődegyezségi tárgyalást hívott össze.

A most közzétett közbenső mérleg főösszege 21,1 milliárd forintot mutat. Az E-Star árbevétele 910,7 millió forintot ért el 2012. november végéig. Az előző, teljes évben a társaság 1,23 milliárd forint árbevétel mellett 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el.

A közbenső mérleget készítő Akkredit Kft. visszautasította a véleménynyilvánítás megadását, mert annak megalapozásához nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni. A könyvvizsgáló értékelése szerint az eredménykimutatás alapján az E-Star tartósan és jelentősen veszteséges.

A társaság rövid lejáratú kötelezettségei 8 milliárd forintot tesznek ki és jelentősen meghaladják a forgóeszközök 5,2 milliárd forintos értékét. A kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek 8,58 milliárd forintot tesznek ki. Ebből 2012. október 24-én lejárt 490,4 millió forint és annak 43,2 millió forint kamata, továbbá november 30-án esedékessé vált 86,1 millió forint ki nem fizetett kamat.

Az E-Star szerdán rendkívüli közgyűlést tart, amely a napirend szerint közbenső mérleg mellett jóváhagyja a társaság 2011. évi beszámolóit is. A közgyűlésen az igazgatóság beszámol a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és felhatalmazást kér az alaptőke felemelésére nyílt vagy zárt körben. A határozati javaslat szerint öt éves időtartam alatt legfeljebb 50 millió forinttal emelkedhet az alaptőke, amely jelenleg 26,4 millió forint.