BUX
36940

Nő a CIG törzsrészvények száma

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1 130 000 darab dolgozói részvénye február 1-jén átalakult törzsrészvénnyé.

NAPI, 2011. február 3. csütörtök, 07:51

A társaság 2010. augusztus 17. napján tartott rendkívüli közgyűlése a 4/2010. számú határozatával felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a társaság alaptőkéjét 2010. december 31. napjáig maximum 45.200.000 forinttal, a társaság teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak részvételével, 1.130.000 darab új dolgozói részvény zártkörű forgalomba hozatalával, teljes mértékben az alaptőkén felüli vagyon terhére, azaz a munkavállalók részére ingyenesen felemelje.

A részvények szabályszerű keletkeztetésére 2011. január 31-ei értéknappal került sor, így - figyelemmel a korábbi közgyűlési határozatokban foglaltakra - 2011. február 1. napján azok átalakultak dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 forint névértékű, névre szóló, „A" sorozatú törzsrészvénnyé. Az átalakítás eredményeképpen a „B" sorozatú dolgozói részvények megszűntek, és „A" sorozatú törzsrészvényekké alakultak át. Az átalakított részvényekkel a törzsrészvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok csak a cégbírósági változásbejegyzést, illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) általi keletkeztetésüket követően gyakorolhatóak.