BUX
38643

Összességében jó a Mol-eredmény (Concorde)

Összességében kedvező számokat közölt a Mol a Concorde elemzője szerint, hiába volt a vártnál kicsit kevesebb üzemi szinten az eredmény.

NAPI, 2011. augusztus 16. kedd, 09:52

A Mol második negyedéves nem tisztított üzemi szintű eredménye enyhénelmaradt a várakozásoktól, de a készletátértékeléstől és árfolyammozgásoktólmegtisztított eredmény több mint 10 százalékkal meghaladtaa piaci várakozásokat - írja a Concorde elemzője Vágó Attila, a gyorsjelentést követő kommentárjában.

Annak ellenére, hogy a tisztított üzemi eredmény jobb lett, mint a várt, a növekedés motorját adó kitermelési üzletág várakozásoktól 9 százalékkal elmaradó eredménye csalódást kelthet. Alaposabb szemrevételezés után azonban kijelenthető, hogy emögött elsősorban a szír eszközök aktiválása miatt megnövekedett amortizáció áll, azaz az üzletág készpénztermelő képessége változatlanul erős, jóllehet a forint múlt negyedéves erősödése a dollárral szemben nem feltétlen támogatta azt. A társaság egyszeri tételektől tisztított adó és amortizáció előtti üzemi eredménye (EBITDA) 164 milliárd forintot rekord szintet ért el, A Cocnorde becslése szerint 9 százalékkal többet, mint az elmúlt év hasonló időszakában. A nettó eredmény lényegesen, mintegy 16 százalékkal meghaladta az elemzők várakozásait, aminek oka az alacsonyabb effektív adóráta volt.

Az eredményjavulást több tényező is segítette. Az iparági környezet általánosságbanvéve kedvezően alakult (az olajár csaknem 50 százalékot ugrott dollárban egyév alatt), a szénhidrogén kitermelés 4 százalékkal nőtt, a finomított olajtermékekértékesítési volumene csoport szinten 5 százalékkal, igaz az INA finomítói üzletágajelentős veszteséget termelt a kedvezőtlen termékszerkezet, a magas sajátolajfogyasztás és a visszaeső horvát üzemanyagpiac miatt. A MOL ugyanakkorszámos területen, mint például az INA finomítóiban vagy a szénhidrogén kitermelésfajlagos költségeinek tekintetében, hatékonyság javító intézkedéseket tett.A pénzügyi műveletek eredménye újra negatívba fordult az első negyedéves pluszután, elsősorban a CEZ birtokában lévő Mol részvényekre szóló vételi opcióátértékelése miatt, amelyet sem a devizahiteleken, sem a Magnólia-kötvényekmögött lévő Mol részvényekre szóló opciók átértékelésén elért eredmény nemtudott kompenzálni.Noha a társaság konszolidált második negyedéves üzemi eredménye valamelyestelmaradt az elemzői várakozásoktól, a piac Concorde szerint - a tisztítottoperatív teljesítményre fókuszál majd. Ez alapján a Mol rövid távú kilátásait alapvetőenkedvezőnek látják. A rekord szintű szénhidrogén termelés, valamint a közelmúltbanlezajlott olajáresés nyomán várhatóan javuló finomítói árrések miatt az év hátralévőidőszakában is erős maradhat a Mol eredménytermelő képessége. A társaságnettó hitelállománya tovább csökkent, eladósodottsági mutatója június végén, 28százalékon állt szemben a tavaly év végi 31 százalékkal, míg nettó hitel/EBITDAhányadosa egy év alatt megfeleződött 2,1-ről 1,1-re, ami megfelel az iparágitrendeknek.