Korábban már szó volt arról, hogy a Mol vezető testülete felhatalmazást kér részvényeseitől az alaptőke-emelésre a rendes éves közgyűlésen, akkor azonban nem került a napirendi pontok közé az ügy. Az akkori hírek szerint az igazgatóság évente az alaptőke maximum 25 százalékáig terjedő tőkeemelésre kért volna felhatalmazást -írta hétfőn a NAPI Gazdaság. Egy ilyen jellegű felhatalmazás mindenképpen növelné a Mol menedzsmentjének eszköztárát a térségben való terjeszkedés során. Ugyanakkor egyelőre nincs jel arra, hogy az olajipari társaság ily módon tőkebevonásra készülne, hisz épp az elmúlt hónap folyamán kezdett intenzív sajátrészvény-vásárlásba, ami nem más, mint a fölös források kiosztása a részvényeseknek. Ami a személyi kérdéseket illeti, érdemes felidézni, hogy a 25 százalékos állami tulajdonban lévő Molnál a négy évvel ezelőtti kormányváltás után decemberben kezdeményezte az ÁPV Rt. személyi kérdésekről is döntő rendkívüli közgyűlés összehívását, s az 1999 februárjában megtartott találkozón az akkori 11 tagú igazgatóságból 8 visszahívását szavazta meg a privatizációs szervezet. A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját legalább 8 (nyolc) munkanappal megelőzően (azaz legkésőbb 2002. október 1-jén) a társaság részvénykönyvébe bejegyeztek. Az igazgatóság utasítására a KELER Rt. a részvénykönyvet 2002. október 1-jén 15.00 órakor lezárja, és abba 2002. október 14-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. Az olyan részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről, akiknek a részvényeit letétben őrzik, a letétkezelők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. A letétkezelőknek adott megbízás határidejéről a letétkezelők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A részvénytársaság nem vállal felelősséget a letétkezelőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve a letétkezelők mulasztásának következményeiért. A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás (GDR) tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes, a JP Morgan jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A GDR-tulajdonosok a JP Morgan mint letéteményes részére adott meghatalmazással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. igazgatósága által a JP Morgan révén megküldött határozati javaslatok alapján. Az alapszabály rendelkezései szerint az ÁPV Rt. és a társaság megbízásából a társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározást lásd az alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az alapszabályban meghatározott korlátozások alá. A GDR-tulajdonosoknak a JP Morgan számára előzetesen igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Rt. alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezésinek hatálya alá. Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2002. október 11.) délelőtt 12.00 órára hívja össze. A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját legalább 8 (nyolc) munkanappal megelőzően (azaz legkésőbb 2002. október 1-jén) a társaság részvénykönyvébe bejegyeztek. Az igazgatóság utasítására a KELER Rt. a részvénykönyvet 2002. október 1-jén 15.00 órakor lezárja, és abba 2002. október 14-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. Az olyan részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről, akiknek a részvényeit letétben őrzik, a letétkezelők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. A letétkezelőknek adott megbízás határidejéről a letétkezelők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A részvénytársaság nem vállal felelősséget a letétkezelőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve a letétkezelők mulasztásának következményeiért. A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás (GDR) tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes, a JP Morgan jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A GDR-tulajdonosok a JP Morgan mint letéteményes részére adott meghatalmazással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. igazgatósága által a JP Morgan révén megküldött határozati javaslatok alapján. Az alapszabály rendelkezései szerint az ÁPV Rt. és a társaság megbízásából a társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározást lásd az alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az alapszabályban meghatározott korlátozások alá. A GDR-tulajdonosoknak a JP Morgan számára előzetesen igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Rt. alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezésinek hatálya alá. Rendkívüli Mol-közgyűlés október 11-én A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2002. október 11-én délelőtt 11.00 órakor tartja rendkívüli közgyűlését a Budapest Marriott Hotel Budapest báltermében - jelentette be a társaság a Magyar Tőkepiacban. A közgyűlés napirendjén szerepel az alapszabály módosítása (tevékenységi kör, telephelyek, igazgatósági tagok összeférhetetlenség alóli felmentése a MOL-csoport vállalatai vonatkozásában, az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére új részvények zártkörű kibocsátásával). Napirendi pont még a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása, igazgatósági tagok visszahívása és választása, felügyelőbizottsági tagok visszahívása és választása. Ha a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, az igazgatóság a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2002. október 11.) délelőtt 12.00 órára hívja össze. A közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, akiket a közgyűlés napját legalább 8 (nyolc) munkanappal megelőzően (azaz legkésőbb 2002. október 1-jén) a társaság részvénykönyvébe bejegyeztek. Az igazgatóság utasítására a KELER Rt. a részvénykönyvet 2002. október 1-jén 15.00 órakor lezárja, és abba 2002. október 14-ig nem teljesít bejegyzési kérelmet. Az olyan részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről, akiknek a részvényeit letétben őrzik, a letétkezelők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. A letétkezelőknek adott megbízás határidejéről a letétkezelők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak. A részvénytársaság nem vállal felelősséget a letétkezelőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve a letétkezelők mulasztásának következményeiért. A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás (GDR) tulajdonosok esetében a GDR-okat kibocsátó letéteményes, a JP Morgan jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A GDR-tulajdonosok a JP Morgan mint letéteményes részére adott meghatalmazással jogosultak szavazati jogukat gyakorolni a MOL Rt. igazgatósága által a JP Morgan révén megküldött határozati javaslatok alapján. Az alapszabály rendelkezései szerint az ÁPV Rt. és a társaság megbízásából a társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározást lásd az alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az alapszabályban meghatározott korlátozások alá. A GDR-tulajdonosoknak a JP Morgan számára előzetesen igazolniuk kell, hogy nem esnek a MOL Rt. alapszabálya fenti korlátozásokat tartalmazó rendelkezésinek hatálya alá.
QP | Quality Placement

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!