BUX

Svájci tőkebefektető a CIG-ben

A CIG Pannonia és a svájci GEM Global Yield Fund Limited ("GEM") valamint a GEM Management Ltd. 2010. december 14-én 20 millió euró tőkebefektetésre és további 4 millió darab részvény GEM általi megszerzésére vonatkozó szerződéseket kötött.

NAPI, 2011. január 17. hétfő, 16:46

Az együttműködés egy határozott tőkemenedzselési stratégiai tervnek az eleme: az alapító tulajdonosok után először az SBI Capital az IPO-t megelőző befektetést hajtott végre (pre-IPO), a több mint 10.000 új magánszemély tulajdonos a tőzsdei bevezetés során fektetett be tőkét (IPO) és ezt követően került lezárásra a tőkebefektetés a GEM-el, amely már tőzsdén lévő vállalatok részvényeibe fektet (post-IPO).

A befektetési szerződésnek köszönhetően a CIG a nyilvános részvénykibocsátás során bevont 9,3 milliárd forintot követően újabb számottevő intézményi befektetői forráshoz jutott.

Ezzel a meglévő operációk finanszírozásán túl újabb értékesítést támogató és hatékonyságot növelő beruházásokra kerülhet sor, egyben biztos hátteret nyújt egy esetleges további földrajzi terjeszkedés finanszírozásához.

A szerződések alapján a GEM vállalja, hogy 3 (három) év kötelezettségvállalási időszak alatt legfeljebb 20.000.000 euró összegű tőkét fektet be a a CIG-be. A tőkebefektetés(ek) pontos időpontjait a Társaság határozza meg. A tőkebefektetés(ek) során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke a Társaság által a GEM-nek jelzett időpontban kezdődő 15 (tizenöt) egymást követő tőzsdenap forgalommal súlyozott átlagárának átlaga alapján, annak 90 százalékában kerül meghatározásra, azzal, hogy a CIG a GEM-nek megjelölheti azt a legalacsonyabb kibocsátási értéket, amely alatt nem kíván részvényeket kibocsátani.

A szerződések szabályozzák a fenti számítási módszertől való esetleges eltérés eseteit is, amelyek egyik célja a szélsőséges ármozgások hatásainak kiküszöbölése. A kibocsátandó részvények volumenét a CIG a tőkebefektetési lehetőség igénybevételéről szóló értesítés megküldése előtti 15 (tizenöt) nap átlagos napi forgalmának maximum 500 százalékában határozhatja meg. A jegyzés pontos időpontját a GEM határozza meg. Ezen részvények kibocsátási értéke 1595 forint, feltéve, hogy a részvények BÉT-re történő bevezetését követő 24. (huszonnegyedik) hónapban a részvények forgalommal súlyozott átlagára eléri az 1501 forintot.