A határok átlépésével bonyolított adócsalásra szégyenletesen nagy lehetőség van, ennek felszámolására önállóan nem képes egy-egy tagállam - mondta Mojca Kleva Keku¹ (szocialista, Szlovénia), az adóelkerülésről szóló állásfoglalás felelőse.

Létre kell hozni egy közös platformot az adózással kapcsolatos információcserére. Emellett olyan adórendszert kell alkotnunk, amely támogatja a növekedést. Nem még több adóra van szükség, hanem több ténylegesen adózó polgárra és vállalatra - mondta Pelczné Gáll Ildikó (néppárti, Magyarország), az éves adójelentésről szóló állásfoglalás szerzője.

Az adórés felszámolása

A legfontosabb feladat az "adórés" (az elméleti adóbevétel és a ténylegesen befolyó adó közti, adócsalásból és adókijátszásból származó különbség) csökkentése, de a vissza kell szorítani a kiskapukat kihasználó legális adóelkerülést és az agresszív adóoptimalizálást is, fogalmaz a Keku¹ képviselő által írt szöveg. További tennivaló az adórendszerek közötti eltérések kihasználásából fakadó adóelkerülés megszüntetése, valamint együttműködés az Unión belül és a nemzetközi partnerekkel. A be nem szedett adó évente minden egyes európai polgár esetében mintegy 2000 euróra rúg.

Adóparadicsomok feketelistája

Az adócsalás és adókijátszás elleni fellépést szem előtt tartva mindkét állásfoglalás sürgeti az "adóparadicsom" kifejezés pontos meghatározását, majd az ebbe a kategóriába tartozó országok európai feketelistájának összeállítását.

Adócsalók ne kapjanak állami támogatást

A pénzügyi mentőövet kapó országok ezentúl ne csupán az adóbeszedési hatékonyságukat és az adócsalás elleni fellépésük eredményességét javítsák, hanem tegyenek a pénzmosás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés ellen is, fogalmaztak a képviselők.

Az EP azt is kéri, hogy az EU adózási normáit megsértő cégek ne jussanak uniós vagy állami támogatáshoz, a közbeszerzésen induló vállalatok pedig kötelesek legyenek beszámolni a rájuk adózási szabálysértés miatt kiszabott büntetésekről. További javaslat, hogy az állami megrendelő képes legyen felbontani a szerződést abban az esetben, ha egy közbeszerzésben nyertes cég megszegi az adószabályokat.

Az adókijátszók lefülelése érdekében a tagállamoknak ki kellene használniuk a gépkocsikról, jachtokról és földbirtokról rendelkezésükre álló nyilvántartásukat, illetve védelmet kellene nyújtaniuk az információforrásoknak és az újságírói forrásoknak, fogalmaztak a képviselők.

Vám és hozzáadottérték-adó

Mivel az adóbeszedés nem uniós szinten kezelt feladat, az adócsalás elleni fellépés többnyire a tagállamok felelőssége. A képviselők azonban adóalap-harmonizációt sürgetnek, a tagállamok együttműködését kérik az adókijátszás megakadályozására, a termék utaztatásával kivitelezett hozzáadottérték-adó csalások visszaszorítása érdekében pedig a vám-, és adózási adatok összevetését javasolják.

Az EU-n belüli káros adóverseny minimumra szorítása érdekében a Pelczné Gáll Ildikó képviselő által jegyzett állásfoglalás a tagállamok adórendszerének koordinálását javasolja annak érdekében, hogy a tagállamok értesüljenek a nemzeti rendszerekben végrehajtott emelésekről és csökkentésekről.