A lakásügy szociális szempontú megközelítésének fontosságára hívja fel a figyelmet a Habitat for Humanity Magyarország által kidolgozott, "Lakhatási szegénység és lakáspolitika" című  elemzés. Eszerint a  magántulajdonra orientált lakáspolitikai rendszerek kudarcot vallottak  és akadályozzák, hogy a háztartások rugalmasan reagáljanak a munkaerőpiac változásaira. 

Az alacsony jövedelmű háztartásokat az átlagos háztartásoknál is jobban sújtják a lakhatás megfizethetőségének problémái. Épp a szegényebb háztartások laknak a legrosszabb energiahatékonyságú lakásokban, ez hozzájárul ahhoz, hogy jelentős az energiaszegénység. A szegénység területi koncentrációja gyengíti a társadalmat összetartó érték- és normarendszereket, amelyek nélkül közösségünk előbb-utóbb széthullik.


E problémák leküzdése érdekében a Habitat javasolja a szociális bérlakás-rendszer megerősítését, a meglevő lakásállomány bérlakások körébe való fokozottabb bevonását, olcsó lakások kínálatának megteremtését, a lakhatási támogatások integrált, neutrális rendszerének kialakítását, energia-megtakarítást és a szegénység területi koncentrációjának oldását célzó komplex programok kidolgozását.