A kormányhatározatban több olyan intézkedés szerepel, amelyek az uniós fejlesztések költségvetési fejezetében szereplő előirányzatokra vonatkozik, lehetővé téve azok felhasználását a 2010 május-június hónapokban kihirdetett árvízi vészhelyzettel kapcsolatos feladatok finanszírozására.

Így a kormány elrendelte, hogy a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezet forrásait miként kell felhasználni. A határozat szerint a felhasználás során a pályázati rendszerben - az értékelési szempontokban, illetve a támogatási szerződésekben - érvényesíteni kell a munkanélküliek foglalkoztatásának szempontját.

A kormány rendelkezik arról is, hogy a Regionális Operatív Programok keretében meghirdetésre kerülő, az árvízi védekezés szempontjából jelentőséggel bíró, önkormányzatok részére kiírt pályázati felhívásokban 95 százalékos legyen a támogatási arány. Az 5 százalékos önerőbe a saját teljesítés is legyen beszámítható. A központi költségvetési szervek projektjei viszont továbbra is 100 százalékos támogatásban részesülnek.

A kormány elrendeli a leghátrányosabb térségek felzárkóztatása - LHH program - keretében egyes észak-magyarországi kistérségek részére a támogatási konstrukciók elindítását is. Mád, Megyaszó, Monok, Szerencs, Taktaharkány, Taktaszada, Háromhuta csapadékvíz-elvezetésre, Prügy község pedig vízkárelhárításra kaphat támogatást.

A határozat hivatkozik a 1080/2006/EK rendeletre, amely alapján meg kell alkotni a magyar jogszabályokat. Az uniós rendelet azt írja elő, hogy mihez adható támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Ezek között szerepel az integrált városfejlesztési művelet keretében szükséges - az állapotromlással és társadalmi kirekesztéssel küzdő vagy azzal fenyegetett területeken - a lakások felújítására irányuló korlátozott fellépések támogatása. Ez csak az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy azután csatlakozott új tagállamokra vonatkozik.

A lakásberuházásokhoz kapcsolódó támogatás célja az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező-, valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok jó minőségű szálláshelyekkel történő ellátása.

QP | Quality Placement