A NAPI Gazdaság cikke. Az elmúlt tíz évben a régió exportja háromszor, importja pedig 2,5-ször lett nagyobb. Amellett, hogy a globális kereskedelemben való részvétel a régió országai fejlődésének motorjává válik, jelentős impulzusokat ad a belső reformoknak is. A tanulmány szerint e szempontból Magyarország és Lengyelország élenjáró, intézményrendszerük átalakításával számottevően növelni tudták cégeik versenyképességét, jelentősen javították a kormányzati munka hatékonyságát, ami egyértelműen növelte a tőkevonzó képességet, bátorította a külföldi befektetőket. A működőtőke-befektetések bővülése pedig hozzásegítette a helyi vállalkozásokat a nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódáshoz, vagyis egy önmagát erősítő folyamat is beindult. Mindezzel együtt a liberalizált kereskedelem révén leginkább „prosperáló” gazdaságok sem bújhatnak ki a strukturális és intézményi reformok kényszere alól – teszi hozzá a jelentés. Magyarországon az átalakulás első szakaszára jellemző munkaintenzív termelést egyre inkább a felhasználóvezérelt tőke- és technológiaintenzív termelés váltotta fel, aminek révén lényegesen mélyebben tudott beágyazódni a globális kereskedelmi hálózatba. Ezt a folyamatot elősegítette az egyre nagyobb méreteket öltő működőtőke-import, ami aztán további pótlólagos beruházásokat, fejlesztéseket indukált. A tőkeimport – ahol Magyarország a térség vezetői közé tartozik – növekedése nyomán gyorsan nőtt a magyar alkatrész- és részegységkivitel.