A különböző pénznemekben kimutatott értékindexek eltérő alakulását egyrészt a forint (mintegy 6-7 százalékos) felértékelődése, másrészt pedig a dollár árfolyamának az euróhoz képest - különösen június-júliusban - bekövetkezett erőteljes gyengülése magyarázza. (2002 júliusában az euró árfolyama lényegében megegyezett az egy évvel korábbival, a dolláré viszont az előző évi 290 forintról 250-re esett vissza.) A forgalom volumenének év közbeni alakulását vizsgálva megállapítható, hogy míg a kivitel növekedési üteme az év első hat hónapjában meghaladta a behozatalét, júliusban a behozatal jobban nőtt, mint a kivitel. Miután az import júliusi bővülése a kivitel szabadságolások miatti csökkenésével, valamint az első félévben jelentős bővülést hozó videójáték-export kiesésével járt együtt, hetedik havi kereskedelmi mérleg hiánya 100 milliárd forinttal haladja meg a június hónapban regisztráltat. Az árufőcsoportok közül legjelentősebb mértékben, 9 százalékkal a feldolgozott termékek kivitelének volumene nőtt a megelőző év első hét hónapjához képest. A forgalom csaknem háromötödét kitevő gépek és szállítóeszközök exportjának volumene 5 százalékkal haladta meg a bázisidőszaki szintet. Az árufőcsoporton belül a legszámottevőbb, 25 százalékos értéknövekedést a híradás-technikai berendezések érték el (764 milliárd forint); míg a villamos gépek és készülékek értéke a 12 százalékos csökkenés következtében 551 milliárd forintot tesz ki. Az élelmiszerek, italok, dohány árufőcsoport kivitelének volumene a főbb árufőcsoportok közül a legkisebb mértékben, 3 százalékkal bővült. A behozatalban is meghatározó súlyú gépek és szállítóeszközök volumenének bővülése 4 százalékot tett ki. Az árufőcsoporton belül az irodatechnikai gépek forintértéke megkétszereződött, a személygépkocsiké pedig 10 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest (az import mindkét árufajta esetén mintegy 165 milliárd forintot tett ki). Az árufőcsoportok közül a forgalom több mint harmadát kitevő feldolgozott termékek volumene növekedett a legkisebb mértékben, mintegy 2 százalékkal, míg a legjelentősebben, 9 százalékkal az energiahordozók importja múlta felül a megelőző évi szintet. Az energiaimport értéke azonban - a forintban számolt árszínvonalának 20 százalékos csökkenése következtében - mind dinamikáját, mind összegét tekintve a legnagyobb esést mutatja az árufőcsoportok között.
QP | Quality Placement