A költségvetés GDP-arányos hiánya a korábban jelzett 2 százalékkal szemben 1,6 százalék volt 2015-ben, még soha nem volt ilyen alacsony - mondta az elnök.

Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta 2015 volt az első év, amikor nem kellett év közben a költségvetés egyensúlyát javító intézkedéseket hozni. A kormány a tartalékolási politikával megoldotta a korrekciós lépéseket. A 2014-es nem választási költségvetés volt, megalapozta a jó 2015-ös költségvetési évet, 2016-ban pedig még jobbat várnak - tette hozzá Domokos.

Az ÁSZ 2015-től megújult módszertan szerint végzi a zárszámadás ellenőrzését. Ennek eredményeként, statisztikai módszerek alkalmazásával, az ellenőrzés idén is lefedte a költségvetési bevételek és kiadások 100 százalékát. Az ÁSZ közel 150 szervezetnél végzett ellenőrzést, ezen belül 70 központi költségvetési szerv beszámolóját értékelte - mondta Holman Magdolna felügyeleti vezető.

Az ÁSZ megállapította: az államháztartás központi alrendszerének bevétele 17 497,1 milliárd forinttal, kiadása 18 734,3 milliárd forinttal, pénzforgalmi hiánya 1237,2 milliárd forinttal teljesült, mind a kiadási, mind a bevételi adatok megbízhatóak voltak. A központi alrendszer részét képező központi költségvetés, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok bevétel- és kiadás teljesítési adatai megbízhatóak, összességében betartották a jogszabályi előírásokat.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnál a számvevők megbízhatósági hibákat tártak fel, ami meghaladta a lényegességi szintet, ezért a kiadásokat nem megbízhatónak minősítette. Az előirányzatok kezelése és módosítása során betartották a jogszabályi előírásokat.

A központi költségvetés intézményeinek mind a bevételi, mind a kiadási adatai megbízhatóak, szabályszerűségi hibákat találtak, ezek többsége a bizonylatokkal kapcsolatos hiányosság, illetve a gazdálkodási jogkör gyakorlásához kapcsolódtak.

A stabilitási törvény szerinti 2015-ös államadósság 25 134,9 milliárd forint, a GDP 73,9 százaléka. Az uniós kritériumok szerinti adósságcsökkentési követelmény teljesült, a kormányzati szektor uniós módszertan szerinti adóssága 2015 végén - a 2014-es 75,7 százalékkal szemben - a GDP 74,7 százaléka volt. A pénzforgalmi egyenleg kedvezőtlenül alakult, aminek oka, hogy az uniós bevételek elszámolása áthúzódott 2016-ra.

A kamategyenleg alakulását, ami az elmúlt hat évben a legalacsonyabb volt, és a GDP-arányos államadósság csökkenésének valamint a kedvező kamatkörnyezetnek tulajdonítható - mondta Pető.

Az alacsony államháztartási hiány a makrogazdasági folyamatok vártnál kedvezőbb alakulásából származó többlet-adóbevételnek köszönhető. A gazdálkodó szervezetek befizetései nőttek leginkább, növekedési üteme kétszerese a lakossági befizetéseknek és a fogyasztáshoz kapcsolt adóknak. Az adóbevételek a módosított előirányzatot 5,1 százalékkal haladták meg.

Az ÁSZ megítélése szerint a magyar adókulcsok versenyképességi szempontból magasak, hosszú távon az lenne a legszerencsésebb, ha minden adóból származó többletbevételt további adócsökkentésre fordítanának - mondta Domokos László a kérdésekre válaszolva.

QP | Quality Placement