A tőkepiaci törvény idén január 1-jei módosítása nyomán az értékpapír- és ügyfélszámlát vezető befektetési szolgáltatóknak a tárgyhónapot követő 5. munkanapig át kell adniuk az ügyfeleik értékpapír- és pénzegyenlegeire vonatkozó anonim - tehát semmilyen ügyfél-információt nem tartalmazó - adataikat az MNB-nek.

Ezeket a számlatulajdonosok legkésőbb az átadást követő ötödik munkanaptól, a következő havi egyenleg adatainak feltöltéséig, de legkésőbb a következő hó tizedik munkanapjáig a jegybank honlapján ellenőrizni tudják. Például a 2016. januári adatokat a szolgáltatóknak így legkésőbb február 5-ig kell beküldeni, s azokat a fogyasztó, gazdasági társaság vagy egyéb ügyfelek legkésőbb február 12-től a februári egyenleg adatok feltöltéséig, de legkésőbb március 11-ig érhetik el ezen a felületen (Értékpapírszámla-lekérdező alkalmazás, ÉSZLA). Az aktuális kimutatások pdf-formátumban le is menthetők a honlapról.

A lekérdezéshez szükséges 24 jegyű belépési azonosítót és havonta változó 12 karakteres jelszót a befektetési szolgáltatóknak a törvény szerint automatikusan meg kell küldeniük. Ha az ügyfélnek egy szolgáltatónál több számlája is van, az egyetlen ügyfél-azonosító mellé mindegyikhez külön jelszót kap, s azokat egyenként tudja áttekinteni. Az ÉSZLA felületén a rendelkezésre álló felhasználható pénzeszközök hó végi egyenlege, illetve a számlán vezetett értékpapírok azonosítója, elnevezése, mennyisége, az elszámolás devizaneme látható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál (például állampapír) a névérték is. A kimutatásban nem szerepelnek a határidős és opciós termékek.

Az értékpapír- és ügyfélszámla lekérdezési lehetőség biztosítja az ügyfeleknek küldött számla egyenlegek, illetve az MNB-nek továbbított adatok egyezőségének vizsgálatát. Ezáltal erősödhet a pénzügyi szektorba vetett bizalom, mivel a lekérdezési lehetőséggel élve minden ügyfél ellenőrizheti, hogy egyezik-e a számlaértesítőben foglalt adattartalom az MNB részére megküldött adatszolgáltatással. Éppen ezen ellenőrzési funkció hatékony működtetése miatt fontos, hogy minél többen és minél gyakrabban éljenek lekérdezési jogosultságukkal. A számlatulajdonosok belépési azonosítóinak, jelszavainak megképzési szabályait, a kapcsolódó adatbiztonsági és egyéb követelményeket a jegybank a 36/2015-ös MNB-rendeletben határozta meg.

Az ÉSZLA-val kapcsolatos technikai segítségnyújtást hétköznap 8-20 óráig a 061-550-1826-os telefonszámon vagy az eszla@1818.hu e-postacímen a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi. Ha nem egyezik a befektetési szolgáltató által küldött kivonat és az online lekérdezés adata, a problémáról az ügyfélnek elsőként a befektetési szolgáltatónál kell panaszt tennie, amely mellett lehetősége van az ÉSZLA felületén keresztül jelzést küldeni a jegybanknak is. A jelzés az ügyfél döntése alapján történhet anonim módon, vagy nevének megadásával is.

Az online lekérdezéssel kapcsolatban gyakori kérdések és válaszok, illetve a témában készült Navigátor Extra tájékoztató füzet a jegybank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának internetes aloldalán érhetők el.

QP | Quality Placement