Folyó áras adatokból számítva az export forintértéke 10, az importé több mint 6 százalékkal bővült; euróban mérve a növekedés üteme 16, illetve 12 százalék volt. A mérleghiány mintegy 78 milliárd forintot (308 millió eurót) tett ki, 556 milliárd forinttal (2072 millió euróval) kevesebbet, mint 2006-ban. 2007-ben az export értéke 17 208 milliárd forint (68,5 milliárd euró), az importé 17 285 milliárd forint (68,8 milliárd euró) volt; a forgalom volumene mindkét irányban kisebb ütemben bővült, mint az előző évben. Az éven belüli adatokat nézve mind a kivitel, mind a behozatal volumene negyedévről negyedévre lassuló ütemben nőtt; a növekedés mértéke az I. negyedévben közel duplája volt a IV. negyedévben regisztráltnak. A külkereskedelmi forgalom forintárszintje az exportban és az importban egyaránt mintegy 5 százalékkal csökkent, a cserearány változatlan maradt. Az árufőcsoportok közül az átlagosnál nagyobb mértékű forintárszint-csökkenés volt az energiahordozók behozatalában, továbbá a gépek és szállítóeszközök mindkét irányú forgalmában. Az élelmiszerek, italok, dohány, valamint a nyersanyagok kivitelében azonban a forintárszint jelentős mértékben, 8 százalékkal emelkedett. A forint a főbb devizákhoz viszonyítva több mint 6 százalékkal erősödött, amelyen belül az euróhoz képest közel 5, a dollárhoz viszonyítva pedig 13 százalékos felértékelődés volt. A forint erősödése január kivételével az időszak egészére jellemző volt, s ez a forintárszint csökkenésében meghatározó szerepet játszott.
QP | Quality Placement