A mostani számvevőszéki vizsgálat az NKA tevékenységének 1999-2004 közötti időszakára, és a 2005. I. félévi tendenciákra terjedt ki. Az ellenőrzés alapvető célja az alapprogram feladatellátásának és a támogatások felhasználásának teljesítményszemléletű ellenőrzése volt. Emellett megtörtént az NKA-nál 1998-ban végzett átfogó ÁSZ ellenőrzés javaslatainak utóértékelése. A jelentés kiemeli: az NKA alapvetően eredményesen, de nem kellően hatékonyan és átlátható módon működik. A terveknek nem megfelelő hasznosulás - eladatlan példányok, értékesítési problémák - leginkább a folyóiratoknál, a filmforgalmazásban, a könyvek és zenei cédék területén jelentkezett. A támogatások 85-90 százaléka sikeres volt. Az ellenőrzés céltól eltérő, szabálytalan felhasználást nem tárt fel. Ugyanakkor megoldatlan a támogatással létrejött magánalkotások további hasznosítása. A támogatási rendszerben sok az átfedés - különösen azon témáknál, ahol több szakmai kollégiumnál, és a miniszteri keretből is nyertek támogatást pályázó szervezetek. Az ÁSZ szerint a támogatási struktúra elaprózott, nem kellően koncentrált, "melyben visszatükröződik a kulturális finanszírozási stratégia hiánya és az állami, önkormányzati kulturális intézmények alapfeladatainak nem teljes körű finanszírozása". A támogatási rendszer hatékonyságát gyengíti, hogy a pályázati kiírások, a döntések és a támogatásértékelések nem tartalmaznak teljesítménykövetelményeket.
QP | Quality Placement