A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) az elmúlt két évben közel száz telefon- és internetes cég 15 millió előfizetőt érintő előfizetői szerződéseit vizsgálta meg, és lesújtó eredményt kapott – közölte az NHH. Az összes érintett szolgáltatót sárosnak találták, s az eredmények elemzésekor szembetűnő volt, hogy míg az előfizető adatai, valamint egyéb, az előfizetőt kötelező feltételek (például a szolgáltatásra irányadó díjak) teljes körűen rögzítve voltak a szerződésekben, addig az előfizetőt megillető jogok, illetve a szolgáltatót kötelező feltételek nem vagy hiányosan szerepeltek. Az esetek több mint felében hiányoztak a hibabejelentés-, a panasz megtételének módjai; a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogok, a díjvisszatérítés rendje, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó egyéb díjak rögzítése. A hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján minden ellenőrzött szolgáltatóval szemben elmarasztaló határozatot hozott. Az NHH további ellenőrzéseket tervez, és amennyiben ismételten jogsértést talál, úgy bírságolni fog. A vizsgálati szempontok alapján a legkevésbé rosszul a mobilszolgáltatók szerepeltek. A három cég szerződéseinek mintegy egyharmadában voltak hibák. A legrosszabb eredmény az internetpiacon született, ahol a vizsgált szolgáltatók többsége a vizsgálati szempontok több mint felében elvérzett.
QP | Quality Placement