Az új rendszámról szóló 30 oldalas kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. A rendszámok - jellegük szerint - a következők lehetnek:

- sorozatban előállított általános (bal oldalán az uniós csillagok és a H-betű, majd két betű és a magyar címer következik, ezután újabb két betű, kötőjel és három szám alkotja)

QP | Quality Placement

- sorozatban előállított egyénileg kiválasztott (ugyan az, mint az előző, de kívánság szerint választhatók a karakterek),

- egyedileg előállított (3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjegyből, együttesen 7 jelből áll),

- különleges rendszám (ezekről később).

Az állandó rendszámtábla a latin abc szerinti két-két magánhangzóból vagy két mássalhangzóból – kivéve a cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs betűkombinációkat – és a 001-től 999-ig tartó számokból áll.

A különleges rendszámok körében a taxik sárga vagy világoszöld alapszínű, TX betűjelű rendszámot kapnak. A gépkocsi kerékpárszállító eszközére szürke alapszínű, fehér karaktereket tartalmazó, a gépkocsi

rendszámtáblájának karaktereivel megegyező rendszám kerül. A Magyar Honvédség járműveire a HA, a rendőrség járműveire az RA, az Országos Mentőszolgálat járműveire az MA kezdő betűjelű, a NAV járműveire NA, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire a BA betűjelű különleges rendszámtábla szerelhető fel. 

A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre „I” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki. Többek között ilyen rendszám kérhető

- az önjáró munkagépre,

- arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva, és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt,

- a megrongálódott, elhasználódott, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla ideiglenes pótlására, és

- a mezőgazdasági erőgépekre.

Az ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság hitelesített indítási naplót ad ki, amelyet folyamatosan vezetni kell. Feltétel a kötelező biztosítás megléte is. Ezeket a rendőrség ellenőrzi.

A 2022. július 1-jétől az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását ideiglenes forgalomban tartási engedély és „I” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával

egyidejűleg - harmincnapos érvényességi idővel - a NAV vámszerve engedélyezi.

Jövő év július elsejétől a ma használatos rendszámtábla már nem adható ki.