A tavalyi vignettákkal csütörtök éjfélig lehet jogszerűen közlekedni a hazai útdíjköteles autópályákon és autóutakon. A mostani határidővel több mint 2,3 millió e-matrica jár le.

A díjköteles úthálózatra lépéstől számítva 60 perc áll rendelkezésre, hogy megvegyék a matricát.

Aki ez elmulasztja, a következő bírságtételekkel számolhat:

Pótdíj a hazai fizetős utakon (forint, bruttó)
DíjkategóriaAlap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén)Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)
D1M7 50030 000
D1 / D214 87559 500
B266 925267 700
.
Forrás: núsz

A 2019 január elejétől érvényes új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

Ha gépjármű az irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha magasabba, akkor nem.

A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

A pótdíjkülönbözet mértéke (forint, bruttó)
Megváltott díjkategóriaJárműre irányadó díjkategóriaKülönbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén)Különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)
D1D27 50030 000
D2D2 + U7 50030 000
B2B2 + U7 50030 000
D1 / D2 / UB252 050208 200
.
Forrás: núsz

Az úthasználati jogosultság érvénytelen

  • ha nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát (példásul busz utánfutót vontat, de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett), vagy 7-nél több személy szállítására alkalmas személygépkocsira D1 kategóriás heti vagy havi jogosultságot vásárol D2 helyett);
  • ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;
  • ha az e-matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg;
  • ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől;
  • ha egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de nem a rendeletben meghatározott csomópontok között használja, azaz már egy másik megye díjköteles úthálózatán közlekedik.

A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki. Ha az érvényes e-matrica nélkül közlekedő jármű rövid terjedelmű úthasználata időben átnyúlt a naptári napon (vagyis az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget), de a jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki.

Pótdíjmaximalizálás

Pótdíjmaximalizálás akkor igényelhető, ha a jármű vezetője több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve rendelkezik érvényes e-matricával, és ennek ellenkezője csak akkor válik számára világossá, mikor az első pótdíjfizetési felszólítást kézhez kapja. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az első jogosulatlan úthasználat és az ehhez kapcsolódó "értesítés" kézhezvétele között hosszabb idő telt el.

Ha ezért kettőnél több díjfizetés nélküli úthasználata keletkezett, az úthasználó (a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója) a díjrendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett személyesen vagy írásban kérheti a tartozása maximalizálását legfeljebb két pótdíjfizetési kötelezettségre.

A kérelem pozitív elbírálásának feltételei:

  • A kérelem csak az első felszólító levél kézhezvételét követő 75 naptári napon belül nyújtható be írásban a NÚSZ levelezési címére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében.
  • A tulajdonos vagy üzemben tartó a korábbi szabályozással ellentétben naptári évenként több alkalommal is élhet a pótdíjmaximalizálás lehetőségével.
  • A kérelmet a NÚSZ 30 napon belül bírálja el, és a döntésről értesítést küld. A maximalizált, azaz két pótdíj összegének hiánytalan megfizetésére a döntés kézbesítését követő 30 nap áll rendelkezésre.

Matrica érvényességek

Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő és további 9 napra, összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.

Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig.

Éves országos jogosultság: érvényes a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 órájáig (összesen 13 hónap, amennyiben a vásárlás a tárgyév január 1-én történik). Az éves e-matrica az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától biztosít úthasználati jogosultságot.

Éves megyei jogosultság: éves, területi alapú matricatípus a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi díjköteles úthálózata használható. Egy járműre több megyei e-matrica is váltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik az éves jogosultság érvényességi idejével. Hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes. A megyei matricák területi érvényességét csomópontszám és szelvényszám szerint a NÚSZ oldalán találja.