Forintban számítva a kivitel 3615 milliárd, a behozatal 4075 milliárd forintot tett ki. Folyó áron számolva az előző év azonos időszakához képest a kivitel és a behozatal egyaránt 24 százalékkal növekedett. Az áruforgalmi mérleg hiánya 460 milliárd forint volt, ez mintegy 70 milliárd forinttal több, mint az egy évvel korábbi. A forgalom dollárban mért értéke a kivitelben 12,43, a behozatalban 14,025 milliárd dollárt ért el, ez a kivitelben 14, a behozatalban 13 százalékos növekedést jelent. Az áruforgalmi mérleg hiánya 1,595 milliárd dollár volt, mintegy 130 millió dollárral nagyobb az egy évvel korábbinál. A fizetéssel nem járó tételekkel korrigált mérleg hiánya 1,16 milliárd dollár, ezzel a mérleghiány a bázishoz képest 120 millió dollár javulást mutat. A forgalom volumene az exportban 14, az importban 13 százalékkal növekedett. Az átlagot meghaladó mértékben, 20 százalékkal nőtt a gépek és szállítóeszközök behozatala, 19 százalékkal nőtt a kivitele. A feldolgozott termékek importja 8, az exportja 10 százalékkal emelkedett. Élelmiszerekből az import 10 százalékos bővülése mellett az export 2 százalékkal csökkent. Az energiahordozók behozatala mintegy 2 százalékkal szűkült. Az év első öt hónapjában - az elemzés további részében folyó áron, forintban - a vámbelföld kivitele 21 százalékkal, a behozatala 20 százalékkal, a vámszabad területek kivitele 29 százalékkal, behozatala 31 százalékkal növekedett. A forgalomnak a közvetlen behozatal figyelembevételével számított egyenlege a vámszabad területeken 330 milliárd forint aktívumot mutat. A vámbelföld forgalmában ugyanakkor 790 milliárd forint passzívum képződött. A kivitelben az árufőcsoportok közül a 60 százalékos részarányt képviselő gépek és szállítóeszközök forgalma 28 százalékkal, a 30 százalékos részarányt képviselő feldolgozott termékek exportja 20 százalékkal nőtt. A kivitelből 6 százalékos arányban részesedő élelmiszer-féleségek exportja 15 százalékkal növekedett. A teljes kivitelből a folyamatosan növekvő, 12 százalékos részarányt képviselő híradás-technikai készülékek exportja 75 százalékkal nőtt. A behozatalban az árufőcsoportok közül ugyancsak meghatározó súlyt képviselő 52 százalékos részarányú gépek és szállítóeszközök forgalma 28 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ezen belül kiemelkedő a villamos gépek és készülékek 52 százalékos, valamint az iroda- és számítógépek 33 százalékos forgalomnövekedése. A behozatalból 35 százalékos arányt képviselő feldolgozott termékek importja 17 százalékkal nőtt. Az importból 8 százalékos arányban részesedő energiahordozók behozatala 30 százalékkal növekedett. (Az energiahordozó behozatal 50 százalékát kitevő földgázimport értéke - alapvetően a világpiaci ár növekedése miatt - 66 százalékkal emelkedett.) A behozatalban 3 százalékos részarányt képviselő élelmiszer-ipari termékek importja 23 százalékkal növekedett.