Az alapvető jogok biztosa szerdán közzétett jelentésében rámutatott arra: 2012 januárjától a TEK titokban információt gyűjthet, amire a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó törvény ad felhatalmazást. Ez a törvény azonban - szemben a rendőrségről szólóval - nem tartalmaz hatékony jogorvoslati rendszert, pedig az Európa Tanács ajánlása szerint az állampolgárok számára biztosítani kellene, hogy betekinthessenek a szolgálatok által összegyűjtött és tárolt információkba, kivéve, ha az a törvény által pontosan körülhatárolt szempontok alapján nemzetbiztonsági érdeket sértene - közölte Szabó Máté.

Az ombudsman hangsúlyozza: a jog uralmának a titkosszolgálatok működése során is érvényesülnie kell, vagyis megfelelő szabályozással minimalizálni kell az önkényes jogalkalmazás lehetőségét.

Szabó Máté ezért felkérte a nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős belügyminisztert, Pintér Sándort, hogy a jelentésben rögzített szempontok figyelembevételével kezdeményezze a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény olyan módosítását, amely biztosítja a hatékony jogorvoslatot - a többi között - a TEK által végzett titkos információgyűjtés eljárásával szemben.

Az alapvető jogok biztosa szerint célszerű lenne normatív módon meghatározni azt a szempontrendszert, amelynek alapján el lehet dönteni, hogy egy adott tényállás megalapozza-e a szolgálatok eljárását, ugyanis ilyen szempontok hiányában sérül a jogorvoslathoz való jog.

Az ombudsmani hivatal közleménye szerint a Terrorerhárítási Központban végzett helyszíni ellenőrzés során azt is megállapították, hogy a TEK-ben kiválóak, más rendvédelmi szerv lehetőségeit messze meghaladóan jók az elhelyezés és munkavégzés körülményei.

Az alapvető jogi biztosának munkatársai azt tapasztalták, hogy a helyiségek bútorzata új, illetve újszerű, nem jellemző a zsúfoltság, az egészségügyi osztály felszereltsége modern, az egy orvosra jutó betegszám alacsonyabb a rendőrségi átlagnál, jók a rehabilitációs lehetőségek, ugyanakkor az állomány fogorvosi ellátását a szervezeten belül még nem valósították meg.

A közleményben emlékeztetetnek arra, hogy a biztosok 1995 óta visszatérően elemzik a rendvédelmi szervek állományának élet- és munkakörülményeit.