A napokban számoltam be az Országgyűlés előtt a Kúria tevékenységéről azt tapasztaltam, hogy a jogalkotó érti és értékeli, hogy a Kúrián a szervezeti modernizáció és a hagyományos bírói értékek megőrzése a legfőbb cél - mondta el Darák Péter a Kúria elnöke ma reggeli sajtótájékoztatóján. Az elnök beszámolt arról, hogy az elmúlt időszak nagy eredménye, hogy immár egyik kollégium előtt sincs ezernél több ügy folyamatban. Ez tekintve például a polgári kollégium elé érkező több mint háromezer ügyet azt jelenti, hogy a beérkező ügyek kevesebb mint egyharmada vár csupán feldolgozásra.

A folyamatban levő ügyekkel kapcsolatban kiemelte, hogy szintén komoly előrelépést jelent, hogy a fél- és egy év között ügyek száma is alig harmada, mint félév óta folyamatban levő ügyeknek. Ez azt jelenti, hogy a Kúria ügykezelése gyorsult az elmúlt időszakban. Szólt arról, hogy joggyakorlati elemzési tevékenységükben vizsgálták a többi között az európai jog alkalmazását, a közigazgatási bírságok kérdéskörét, vagyonosodási eljárási ítélkezési gyakorlatot. A Kúria elnöke azt is jelezte, hogy további lépéseket tettek az ítélkezések időszerűségének javítása érdekében.

Beszélt az újonnan kialakítandó főtanácsadói hálózat létrejöttéről - a jövőben 12 állandó főtanácsadó fog működni a Kúria mellett, amihez nagy segítséget nyújtottak a tavaly az állami és jogtudományi karokkal kötött szerződések is. Darák Péter tájékoztatása szerint számos jogegységi határozatot és kollégiumi véleményt fogadtak el.

Wellmann György, a Kúria polgári kollégiumának vezetője elmondta, hogy az utóbbi időben legtöbb energiájukat a devizahiteles ügyek intézése vette igénybe: születtek jogegységi döntések, és jelenleg a pénzintézetek néhány tucatnyi, az állam ellen egyoldalú szerződésmódosításokkal kapcsolatban indított perének felülvizsgálata zajlik. A Kúria 22 alkalommal helybenhagyta az elé került devizahiteles ügyekkel kapcsolatos felülvizsgálati kérelmekben vitatott ítéleteket. Ilyen összesen 29 érkezett eddig. A beadványok egy részét a polgári kollégium automatikusan elutasítja, mégpedig azokat amelyek az ítéletek alaptörvény ellenességére hivatkoznak, mivel ezek idejét múltak az Alkotmánybíróság döntése értelmében. A kollégiumvezető emlékeztetett, hogy a devizahitelek forintra váltásának árfolyamát mostantól már törvény határozza meg.

A sajtótájékoztatón Kónya István, a Kúria elnökhelyettese elmondta, hogy a Kúria a parkolócégek gyakorlatát is több ponton jogellenesnek találta, elsősorban a korábbi érdekérvényesítési lehetőségek szűkítést említette (az úgynevezett ötperces szabály, illetve a jegy meglétének igazolására rendelkezésre álló idő korlátozása).

QP | Quality Placement