Az államtitkár szerint az államháztartásról szóló törvény módosítása megteremti a lehetőségét annak, hogy a központi költségvetési szervek 2022 januárjától új államháztartási rendszerrel láthassák el feladataikat. Ezt a célt szolgálja a Magyar Államkincstár által fejlesztett, Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetése.

A módosítások része az Országos Atomenergiai Hivatal jogköreinek felülvizsgálata. 2022 májusától egy független, megfelelő humán és pénzügyi erőforrásokkal működő, hatékony és önálló szabályozó és felügyeleti hatóság jöhet létre.

A filmipar lehetőségeinek javítása érdekében a javaslat módosítja a szja-, és az ekho-törvényt, és a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek, valamint a javadalmazásnál eltörli a belföldi magánszemélyek számára az eddigi 12 milliós értékhatárt - sorolta Banai.

A javaslat emellett pontosítja az elektronikus cigaretta forgalmazása ügyében az érintett kiskereskedők anyagi kompenzációját is.

A módosítás új alapokra helyezi a rendvédelmi tisztjelöltek jogállására vonatkozó szabályokat is, így a pénzügyőr tisztjelöltek jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket a jövőben nem ösztöndíjszerződés, hanem jogszabály határozná meg. A módosítás alapján a tisztjelöltek alapilletményre, tanulmányi díjra és illetménypótlékra is jogosultak lesznek. Az alapilletmény évfolyamonként eltérő mértékét, a tanulmányi díj és az illetménypótlék összegét miniszteri rendelet fogja meghatározni.

A tisztjelölt a jelenlegi nyolc év helyett tíz évig köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szolgálatot teljesíteni, ha ezt elmulasztja, akkor köteles - a törvényjavaslatban tételesen meghatározott esetekben - az illetmény időarányos részét visszafizetni. Az új szabályozás 2022. január 1-jén lépne hatályba, és a végzős hallgatók kivételével a jelenlegi tisztjelöltek jogviszonya 2022. augusztus elsejével alakul át, feltéve, hogy ahhoz az érintett hozzájárul - mondta Banai Péter Benő az MTI beszámolója szerint.