A jogszabály a kéményseprés biztosítását egyes önkormányzatokhoz rendeli, a díját azonban az ingatlanok tulajdonosainak kell állniuk. Budapesten a fővárosi önkormányzatnak, Pest megyében Érd önkormányzatának, az ország többi megyéjében a megyeszékhelynek kell biztosítania az ellátást, de a nem kijelölt önkormányzatok önként is vállalhatják a szolgáltatást. Az önkormányzatok gazdálkodó szerv bevonásával is elláthatják a feladatot.

A belügyminiszter által beterjesztett törvény tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a kéményseprő-iparnak el kell látnia. Ezek köre - az élet- és vagyonvédelem érdekében - az eddig előírtakhoz képest bővül. Ide sorolták a kémény, valamint az égéstermék paramétereinek ellenőrzését és a tüzelőberendezés levegő-utánpótlásának felügyeletét.

Az önkormányzatok a szolgáltatás díját évente vizsgálhatják felül, arról november 30-ig kell rendeletet hozniuk.

A jogszabály a kéménnyel rendelkező lakás vagy ház tulajdonosai és az ingatlanok használói számára is kötelezettségeket ír elő: egyebek mellett azt, hogy kötelesek a kéményseprést lehetővé tenni.

A tevékenységet a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, amely a szolgáltatóval szemben 10 ezer és 1,5 millió forint közötti bírságot szabhat ki, míg az ingatlan tulajdonosa 5 ezer és 30 ezer forint közötti bírságra számíthat, ha nem tesz eleget törvényi kötelezettségeinek.

A jogszabály legtöbb rendelkezése 2013. január 1-jétől lesz hatályos, míg egyes tevékenységeket 2014. október 1-jétől tesz kötelezővé.

QP | Quality Placement