A jogszabályban a kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2017. március 31-ei határnappal gondoskodjanak az általuk kezelt programok teljes keretének meghirdetéséhez szükséges felhívások megjelentetéséről (a kormányhatározat dátuma április 25.).

Ezt követően a kormány felkéri az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az  általuk kezelt programok teljes kerete legalább 85 százalékának megfelelő kötelezettségvállalás megtételéről, ez év utolsó napjáig. (A felelősök az emberi erőforrások-, a Miniszterelnökséget vezető, a nemzetgazdasági- és a nemzeti fejlesztési miniszterek.)

QP | Quality Placement

Az említett miniszereknek - a célok teljesítéséhez hozzájáruló munkatársak részére - teljesítménycélokat kell kitűzniük. Amennyiben teljesül valamennyi program meghirdetése március utolsó napjáig, továbbá az év végéig kötelezettségvállalással fedezett a programok 85 százaléka, akkor az érintett munkatársak 2 évnyi fizetésre jogosultak.

Az elmaradások 2 havi, illetve 6 havi céljutalom csökkentéssel járnak. A teljesítmény mérése a félév fordulónapján és az év utolsó napján lesz. Ez év június 30-án legfeljebb 8 havi céljutalom fizethető ki. Amennyiben az év utolsó napján a kifizetések nem érik el a  2064,1 milliárd forintot, akkor ezt követően céljutalom nem fizethető.

Tavalyra jár a jutalom

A határozat meghatározza a célszámokat is. Így például Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból a félév végéig 80,5 milliárd, az év végéig pedig 244 milliárd forintot kell kifizetni. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból a féléves szám 192,9 milliárd, az év végi pedig 584,5 milliárd forint. A Vidékfejlesztési Program két célszáma pedig 98,1 milliárd, illetve 297,2 milliárd forint.

A kormány teljesítettnek fogadta el a tavalyi kifizetési (fejlesztéspolitikai) célszámokat, így az érintett miniszterek kifizethetik a fennmaradt céljutalmakat. Ez utóbbiakról a napi.hu tavaly májusban számolt be, két akkori kormányhatározatra hivatkozva: a 2020-ig tartó uniós költségvetésből származó kifizetésekre ráhatással lévők az éves bérüket kaphatták meg prémiumként, ha teljesült az éves kifizetési terv, a kkv-s projekteket értékelőknek a fizetésük duplája járt.

Kitűzik a feladatok

A kormány egyúttal felhatalmazta az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kifizetési terv teljesüléséhez hozzájáruló munkatársak részére célfeladatot tűzzön ki, amely ha 100 százalékosan teljesül, akkor egy újabb éves bért kapnak. Ha a teljesülés 75 és 100 százalék közé esik, akkor a prémium 4 havi fizetés.

Az uniós támogatásokra a tavalyi kötelezettségvállalási terv a következő volt:

  • a második negyedévre 1766,10 milliárd,
  • a harmadik negyedévre 2075,68 milliárd,
  • a negyedik negyedévre 1102,49 milliárd forint.
  • Ezek együttesen 4944,27 milliárd forintot tettek ki. Legnagyobb tétel - a teljes kötelezettségvállalás egyötöde - a közlekedés fejlesztésre fordítódott.
  • A kifizetéseknél a terv pedig
  • a második negyedévben 430,26 milliárd,
  • a harmadikban 540,97 milliárd,
  • míg a negyedik negyedévben 1076,77 milliárd forint volt.

Azaz összesen 2048 milliárd forint, amelynek több mint egynegyede a gazdaságfejlesztési kifizetés.

Ezek teljesülését hagyta jóvá most a kormány és intézkedett a visszamaradt céljutalmak kifizetéséről.

A tavalyi második kormányhatározat a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) projektjeinek értékelésével foglalkozott. Az értékelést objektív szakmai szempontok alapján létrehozott, nyilvános szakértői névsorban szereplő értékelők végezték. Az értékelő csak kormánytisztviselői, közalkalmazotti vagy kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaságnál munkajogi jogviszonnyal rendelkező magánszemély lehetett. Az értékelők a projektek méretétől függő, differenciált díjazásban részesültek, a díjazásuk nem lehetett több, mint az éves illetményük duplája. A végén egy fontos kritérium: az értékelők díjazása hazai forrásból történt.