A fiatalkori bűnözéssel, városok biztonságával, az áldozatok segítésével és a bűnismétlés megelőzésével kapcsolatos, modellértékű programokkal lehet pályázni az Igazságügyi Minisztérium bűnmegelőzési bizottságánál május 29-ig. A pályázati keret 120 millió forint.

A pályázat két részből áll, a makropályázatra önkormányzatok részvételével létrehozott társulások jelentkezhetnek. Modellértékű bűnmegelőzési program kidolgozására és megvalósítására itt 10-20 millió forint támogatást szerezhetnek. A mikropályázaton 2-5 millió forint támogatásért versenghetnek a kiírásban ajánlott kísérleti modellprogramok megvalósítói.

A pályázat célja a társadalmi bűnmegelőzés eszköztárának és módszereinek továbbfejlesztése, terjesztése, a szakmai és civil szervezetek együttműködésének ösztönzése. A beadási határidő május 29-e, a pályázatok támogatására összesen 120 millió forint áll rendelkezésre.

A felhívás, a pályázati útmutató és az adatlap beszerezhető a Magyar Államkincstár megyei állampénztári irodáiban, valamint elérhető az interneten a www.bunmegelozes.hu honlapon.

QP | Quality Placement