A szemétszállítás - a jog nyelvén: települési hulladékkezelési közszolgáltatás - díját egy 2008-as kormányrendeletben előírtak alapján kell meghatározni. A lényeg az, hogy a díjnak fedeznie kell a közszolgáltató költségeit - áll a kormányrendeletben.

A jogszabály kimondta azt is, hogy ha a szemétszállítás díját az önkormányzat a számított díjnál alacsonyabban állapítja meg, akkor a különbözetet neki kell megfizetnie a közszolgáltató részére. Ugyanez a helyzet akkor is, ha az önkormányzat mentességet vagy díjkedvezményt ad, például szociális alapon.

A mostani rendelet úgy módosítja a korábbit, hogy eltörli az önkormányzat azon kötelezettségét, hogy a számított szemétdíj és a kedvezményes díj közti különbséget meg keljen fizetnie.